Tin trong nước

Đảng bộ Công ty Thủy điện Sơn La sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ tư, 17/5/2023 | 16:04 GMT+7
Ngày 17/5, tại Sơn La, Đảng bộ Công ty Thủy điện Sơn La tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ II, nhiệm kì 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Theo báo cáo của Đảng bộ Công ty Thủy điện Sơn La, trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty đã bám sát chủ trương, nghị quyết và sự lãnh đạo của Đảng ủy EVN, nỗ lực, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm; đồng thời, xác định rõ một số nhiệm vụ trọng tâm cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ. 

Đảng ủy Công ty đã thực hiện tốt và xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đại hội Đảng bộ EVN. Hằng năm Đảng ủy Công ty đã thực hiện xây dựng, ban hành nghị quyết công tác năm sát với tình hình thực tế, bám sát các nội dung nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty và phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN.

Công tác tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh, ngăn chặn những quan điểm sai lệch và tổ chức học tập, quán triệt, phố biến Nghị quyết đại hội Đảng các cấp được Đảng ủy Công ty nghiêm túc triển khai. Nội bộ ổn định, đoàn kết, thống nhất; cán bộ, đảng viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy và Công ty quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đồng chí Khương Thế Anh - Bí thư Đảng ủy Công ty Thủy điện Sơn La tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy EVN.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Công ty Thủy điện Sơn La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công ty vận hành 2 Nhà máy Thủy điện Sơn La và Lai Châu an toàn, ổn định và kinh tế hiệu quả, đáp ứng các chỉ tiêu về kinh tế kỹ thuật. Sản lượng điện luôn đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch giao. Tổng sản lượng điện từ năm 2020 đến 2022 của Công ty vượt 102,46% kế hoạch EVN giao. 

Công ty cũng chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về thuế và dẫn đầu trong việc nộp ngân sách nhà nước tại địa phương. Từ năm 2020 đến tháng 4/2023, Công ty đã nộp ngân sách khoảng 7.188 tỷ đồng…

Nhờ đó, hàng năm, Đảng bộ Công ty đều được Đảng ủy Tập đoàn xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; năm 2022 được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN biểu dương và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Công ty Thủy điện Sơn La đạt được trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025.

Xác định năm 2023 cũng như những năm tới, EVN nói chung, Công ty Thủy điện Sơn La riêng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn yêu cầu Đảng bộ Công ty Thủy điện Sơn La tiếp tục xem xét rà soát, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình hiện nay và phù hợp với chỉ tiêu nghị quyết và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn và Tập đoàn. Nghiêm túc thực hiện các giải pháp của EVN, quyết liệt tiết kiệm và cắt giảm chi phí; thực hiện các giải pháp về tối ưu để cùng EVN vượt qua giai đoạn khó.

Song song đó, Đảng bộ Công ty Thủy điện Sơn La cần tiếp tục thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng trong quần chúng và đảng viên trong Đảng bộ. Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ, công tác đảng viên, phát triển đảng viên, công tác kiểm tra giám sát trong Đảng.

Đảng bộ Công ty cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tiết kiệm chống lãng phí trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai, sử dụng lao động, thời gian lao động…

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công đoàn, Đoàn Thanh niên công ty hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp để đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị như Nghị quyết Đại hội đề ra. Đặc biệt phấn đấu đạt, vượt chỉ tiêu về sản lượng điện sản xuất và điện thương phẩm theo kế hoạch được EVN giao; Lãnh đạo, chỉ đạo Công ty, cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện việc nghiên cứu, áp dụng khoa học, công nghệ vào trong sản xuất và công tác quản trị.

Minh Tuấn