Tiến độ công trình

Triển khai dự án Cải tạo đường dây 110kV Long Bối, Kiến Xương, Tiền Hải (Thái Bình)

Chủ nhật, 4/6/2023 | 18:16 GMT+7
Mới đây, tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Ban Quản lý dự án lưới điện (BA1), Công ty Điện lực Thái Bình cùng các nhà thầu thi công triển khai dự án Cải tạo đường dây 110kV lộ 172E3.3 Long Bối – Kiến Xương –173E11.9 Tiền Hải.


Lãnh đạo BA1, Lãnh đạo PC Thái Bình và các nhà thầu thi công tại lễ triển khai dự án.

Dự án có tổng mức đầu tư 164,661 tỷ đồng do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý dự án lưới điện trực tiếp quản lý và điều hành dự án. 

Đây là công trình năng lượng cấp II, nhóm B với quy mô đầu tư: Cải tạo và xây dựng mới đường dây 110kV từ Pooctich TBA 110kV E3.3 Long Bối – TBA 110kV E11.9 Tiền Hải với tổng chiều dài 37,9km; Cải tạo dây dẫn và thanh cái, kẹp cực thiết bị hiện có lên dây ACSR300/39 tại trạm biến áp 110kV Long Bối và trạm biến áp 110kV Kiến Xương; Lắp đặt 01 tủ xuất tuyến 22kV tại TBA 110kV Long Bối; Cải tạo đoạn tuyến ĐZ 110kV từ TBA 110kV Long Bối – VT127 hiện có sang vận hành 22kV, kết hợp xây dựng mới ĐZ 22kV 01 mạch kết nối với lưới điện 22kV hiện có trong khu vực với chiều dài 5km.

Ông Phan Hồng Việt – Phó Giám đốc BA1, đơn vị quản lý A dự án cho biết: Do đường dây hiện trạng của dự án đã vận hành lâu năm, hiện đã xuống cấp cần phải cải tạo, nâng cấp để đảm bảo an toàn cho vận hành hệ thống lưới điện. Đồng thời việc cải tạo đường dây 110kV lộ 172E3.3 Long Bối – Kiến Xương –173E11.9 Tiền Hải sẽ nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của 02 huyện Kiến Xương và Tiền Hải của tỉnh Thái Bình; Phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Theo: NPC