Tiến độ công trình

Triển khai thi công Dự án Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Việt Hàn - tỉnh Bắc Giang và Dự án Đường dây và TBA 110kV Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Thứ bảy, 6/4/2024 | 18:00 GMT+7
Mới đây, Ban Quản lý dự án lưới điện (BA1) tổ chức triển khai dự án Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Việt Hàn, tỉnh Bắc Giang. Dự án do Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) làm chủ đầu tư, BA1 là đơn vị quản lý và giám sát dự án.


Lãnh đạo BA1 cùng các Đơn vị liên quan tại Lễ triển khai dự án  Đường dây và TBA 110kV Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Dự án được xây dựng tại TBA 110kV Việt Hàn, tỉnh Bắc Giang có quy mô xây dựng: Lắp đặt MBA (T2) 110/22/10kV, công suất 63MVA; Hoàn thiện hệ thống thu thập, giám sát và điều khiển xa,… cho phép kết nối với TTĐKX khu vực đảm bảo TBA đưa vào vận hành theo chế độ TBA KNT; Lắp đặt tủ hợp bộ 22kV trong nhà, gồm có: 01 tủ máy cắt tổng; 01 tủ đo lường; 07 tủ máy cắt lộ đi, 01 tủ máy cắt liên lạc, 01 tủ dao cắm (dự phòng đấu nối cho tụ bù). 

Dự án Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Việt Hàn đi vào hoạt động sẽ góp phần cấp điện cho KCN Việt Hàn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang với quy mô 198ha; Tạo thêm các mạch vòng trung áp để cấp điện hỗ trợ cho các TBA 110kV Đình Trám, Song Khê khi cần thiết; Giảm tổn thất điện năng và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện khu vực; Phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt; Phù hợp với Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 17/02/2022.

Cùng ngày, tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án lưới điện (BA1) đã tổ chức triển khai dự án Đường dây và TBA 110kV Lộc Bình. Dự án Đường dây và TBA 110kV Lộc Bình là công trình năng lượng cấp 2 - nhóm B được phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 407/QĐ-EVNNPC ngày 10/03/2023 của EVNNPC.

Quy mô dự án bao gồm: Xây dựng mới đường dây 110kV 02 mạch, đấu nối vào TBA 110kV Lộc Bình, chiều dài 0,141km (giảm 0,204km), dây dẫn ACSR300/39; Điểu chỉnh điểm đấu nối đường dây 110kV cho phù hợp với với vị trí xây dựng trạm biến áp mới. Xây dựng mới TBA 110kV, lắp đặt 02 MBA 110/35/22kV, tổng công suất 2x40MVA; Trang bị hệ thống thu thập, giám sát, đo đếm và điều khiển xa; hệ thống camera giám sát, PCCC tự động ... kết nối TTĐKX khu vực Lạng Sơn, đảm bảo TBA đưa vào vận hành theo chế độ không người trực.

Dự kiến trong quý III năm 2024 Dự án Đường dây và TBA 110kV Lộc Bình sẽ hoàn thiện đi vào hoạt động. Sau khi dự án đưa vào vận hành sẽ góp phần đảm bảo cung cấp điện năng an toàn, ổn định, liên tục và tin cậy với chất lượng cao cho các phụ tải huyện Lộc Bình và các huyện lân cận, giảm tổn thất điện năng cho lưới điện trung thế giúp nhân dân, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực có phương án sản xuất nâng cao năng suất lao động tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội khu vực huyện Lộc Bình nói riêng và tỉnh Lạng Sơn nói chung.

Theo: NPC