Hướng tới Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III

Xây dựng Ban QLDA Điện 1 chuyên nghiệp, hàng đầu trong quản lý các dự án điện

Thứ sáu, 21/8/2020 | 13:36 GMT+7
Đảng bộ Ban QLDA Điện 1 quyết tâm phấn đấu xây dựng Ban QLDA Điện 1 trở thành Ban quản lý chuyên nghiệp hàng đầu và hoàn thành các dự án quan trọng góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Kỹ sư EVNPMB1 (ngoài cùng bên phải và ngoài cùng bên trái) tham gia quản lý dự án và tư vấn giám sát Dự án điện mặt trời Đa Mi.
 
Trong những năm qua công tác đầu tư xây dựng luôn gặp phải các khó khăn thách thức như: Việc triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án điện theo qui định hiện hành qua nhiều bước và mất nhiều thời gian nên đã ảnh hưởng đến tiến độ các dự án, đặc biệt các dự trọng điểm, cấp bách. Vướng mắc liên quan đến Luật bảo vệ môi trường, địa phương và các Bộ/ngành yêu cầu khắt khe hơn so với yêu cầu trong ĐTM được duyệt. Việc thu xếp nguồn vốn trong và ngoài nước cho các dự án gặp nhiều khó khăn. Chất lượng nguồn nhân lực của các đơn vị tư vấn, quản lý dự án chưa đáp ứng yêu cầu ảnh hưởng đến chất lượng công tác khảo sát, thiết kế. Công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc trong việc áp dụng Luật đất đai, luật bảo vệ và phát triển rừng ở các địa phương. 
 
Đại hội Đảng bộ Ban QLDA Điện 1 lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025) được tổ chức ngày 15/5/2020 đã thông qua Nghị quyết xây dựng Ban QLDA Điện 1 trở thành Ban quản lý chuyên nghiệp hàng đầu trong quản lý các dự án điện, hoàn thành các dự án quan trọng được EVN giao đáp ứng trên cả 3 tiêu chí là chất lượng - tiến độ - hiệu quả. 
 
Lãnh đạo Ban xác định các giải pháp: nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; Tập trung lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm; Chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu; đảm bảo việc làm, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên; Tăng cường ứng dụng quản trị hiện đại, các tiến bộ khoa học vào quản lý dự án; tích cực thực thi chính sách bảo vệ môi trường; Lãnh đạo công đoàn, đoàn thanh niên tổ chức thực hiện và phát huy vai trò của các tổ chức trong công tác chăm lo đời sống tinh thần, nắm bắt tâm tư tình cảm của CBCNV, khích lệ CBCNV hăng say lao động đạt hiệu suất cao. Làm tốt công tác an sinh xã hội tạo sự gắn kết giữa Ban và chính quyền địa phương vùng dự án.
 
Bùi Phương Nam- Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Ban QLDA Điện 1