Tin trong nước

57 tỉnh, thành phố cần phải cung cấp, bổ sung số liệu để hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII

Thứ sáu, 19/4/2024 | 10:14 GMT+7
Mặc dù Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành từ ngày 01/04/2024 (Quyết định số 262/QĐ-TTg); Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch này ngày sau đó, đồng thời yêu cầu 17 địa phương chưa gửi, hoặc gửi muộn văn bản đề xuất phát triển danh mục các dự án năng lượng tái tạo cần phải khẩn trương rà soát, hoàn thành việc cung cấp/bổ sung các dữ liệu bảo đảm các tiêu chí theo hướng dẫn của Bộ và gửi về Bộ Công Thương trước ngày 10/4/2024 để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trước 30/4/2024. 

Ảnh minh họa.

Thế nhưng, đến nay vẫn còn 8 địa phương chưa thực hiện yêu cầu này. Bộ Công Thương tiếp tục gửi văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố phối hợp cung cấp thông tin, số liệu bổ sung để hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, gửi về Bộ trước ngày 22/4/2024.

Tại văn bản gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Viện Năng lượng, trong 8 địa phương chưa gửi số liệu thì có 2 địa phương là Thái Bình và Bạc Liêu chưa gửi văn bản để bổ sung thêm nguồn điện nhằm đáp ứng đúng quy mô công suất đã phân bổ cho địa phương.  

Đáng lưu ý, trong số 55 địa phương đã gửi văn bản nhưng thông tin số liệu của nhiều địa phương (như Đắk Nông, Quảng Trị, Gia Lai, Điện Biên, Sơn La…) cung cấp vẫn chưa đáp ứng đúng các tiêu chí đã được Bộ Công Thương hướng dẫn. 

Một số tiêu chí quan trọng đối với các dự án đề xuất mới (như sự phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch trên địa bàn…) vẫn chưa được các địa phương (như Bình Thuận, Đắk Nông) đề xuất. Nhiều dự án đã hoàn thành thi công nhưng không được cung cấp đủ tiêu chí để đánh giá tính pháp lý của dự án nhằm hạn chế việc hợp thức hoá cái sai (một số dự án mặc dù đã thi công nhưng chưa được giao đất, nhiều dự án không được chấp thuận vận hành thương mại (COD) do vướng mắc về đất đai…); tổng quy mô các dự án nguồn điện đề xuất vượt quá quy mô phân bổ cho địa phương v.v.

Để hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII đảm bảo chất lượng, Bộ Công Thương đề nghị 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương cung cấp thông tin, số liệu, bổ sung một cách đầy đủ, chi tiết, chính xác và đảm bảo độ tin cậy, theo đúng hướng dẫn của Bộ Công Thương (tại văn bản số 7704/BCT ngày 02/11/2023 và các văn bản liên quan). Đồng thời, nghiên cứu kỹ lưỡng, thực hiện nghiêm túc và đúng hạn theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, chị trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Thủ tướng Chính phủ về tính trung thực, chính xác và tin cậy đối với thông tin số liệu cung cấp, đảm bảo phù hợp với các quy hoạch tại địa phương đối với danh mục các dự án đề xuất 9uwu tiên tính kế thừa) để đảm bảo dự án có thể triển khai khả thi, hiệu quả.

Bộ cũng đề nghị Viện Năng lượng phối hợp chặt chẽ với Cục Điện lực và năng lượng tái tạo để cập nhật thông tin, tổng hợp danh mục các dự án nguồn điện do địa phương đề xuất… và chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu khi cập nhật thông tin do địa phương cung cấp.

Các địa phương gửi thông tin đề xuất băng văn bản về Bộ Công Thương trước ngày 22/4/2024 để tổng hợp báo cáo. Những địa phương không gửi văn bản tới Bộ Công Thương hoặc gửi sau thời gian này phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thực thi nhiệm vụ được giao và sẽ không được xem xét bổ sung/xây dựng mới danh mục nguồn/lưới điện trong thời kỳ quy hoạch phù hợp với quy mô đã được phân bổ để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Nguyên Long