Thông tin đầu tư

Thái Nguyên: Đầu tư trên 50,6 tỷ đồng thay thế các máy biến áp vận hành lâu năm

Thứ hai, 16/10/2023 | 14:21 GMT+7
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc vừa đầu tư trên 50,6 tỷ đồng để thay thế 222 máy biến áp vận hành lâu năm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.


Nhân viên Điện lực Đại Từ kiểm tra một máy biến áp.

Đây đều là các MBA đã vận hành trên 20 năm. Các loại MBA thay thế bao gồm: MBA 3 pha 22/0,4kV, công suất từ 100kVA đến 630kVA; MBA 3 pha 35/0,4kVA, công suất từ 100kVA đến 560kVA. Trong đó, nhiều nhất là MBA 3 pha 35/0,4kV-100kVA (44 máy).

Dự án thực hiện thay thế 153 MBA mới với công suất và cấp điện áp tương đương; thay thế 12 MBA hiện có công suất 50kVA, 75kVA ở khu vực thành phố bằng MBA có công suất 180kVA với cấp điện áp tương ứng; thay thế 19 MBA hiện có công suất 50kVA, 75kVA ở các huyện bằng MBA 100kVA với cấp điện áp tương ứng; thay thế và nâng công suất 38 MBA đang thường xuyên vận hành đầy tải, quá tải vào giờ cao điểm.

Đây là công trình năng lượng cấp IV, được triển khai từ tháng 9-2023, dự kiến đơn vị thi công sẽ hoàn thành việc thay thế các MBA vào giữa 10.

Link gốc

Theo: ERAV