Đầu tư xây dựng

Công ty Điện lực Đắk Nông nâng cao chất lượng lưới điện nông thôn

Thứ năm, 16/11/2023 | 15:17 GMT+7
Thời gian qua, Công ty Điện lực Đắk Nông đã ưu tiên nguồn lực, nỗ lực cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn. Qua đó, chất lượng điện ngày càng được nâng lên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Nâng cấp lưới điện nông thôn là một ưu tiên của ngành điện Đắk Nông trong nhiều năm qua.

Để phát triển hệ thống lưới điện nông thôn, hàng năm, Công ty Điện lực Đắk Nông đã huy động nguồn lực để triển khai các dự án, công trình cấp điện đến các xã, thôn, buôn, bon vùng sâu, vùng xa trên địa bàn. Bên cạnh đó, từ các nguồn vốn sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, đơn vị đã đầu tư xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng lưới điện tại địa phương.

Những năm qua, Công ty Điện lực Đắk Nông nỗ lực đầu tư công trình cấp điện cho các thôn chưa có điện, các buôn vùng sâu vùng xa, dân cư thưa thớt trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo động lực cho chương trình mục tiêu về xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất của người dân khu vực nông thôn. Nhờ đó, đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 71/71 xã, phường, thị trấn đã có điện và 724/724 thôn, buôn sử dụng điện lưới quốc gia, đạt tỷ lệ 100%. 

Năm 2023, Công ty Điện lực Đắk Nông thực hiện kế hoạch 16 công trình sửa chữa lớn; trong đó 2 công trình lưới điện 110kV, 12 công trình lưới điện 35kV. Đồng thời, Công ty đã đầu tư thi công hoàn thành các công trình đầu tư chống quá tải, hoàn thiện lưới điện; công trình xây dựng mới, cải tạo đường dây trung hạ áp khu vực các huyện; công trình nâng cao độ tin cậy cung cấp điện các đường dây 110kV. Qua đó, chất lượng cung cấp điện và độ tin cậy trên địa bàn các khu vực nông thôn không ngừng được nâng lên.

Mặc khác, để nâng cao chất lượng điện năng, giảm các điểm nguy cơ mất an toàn trên lưới điện, các Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Đắk Nông tăng cường kiểm tra lưới điện hạ áp nông thôn, xử lý khắc phục các điểm xung yếu, phát quang hành lang tuyến không để cây cối va quệt vào dây dẫn làm tổn hao điện năng và gây mất an toàn lưới điện. 

Với mục tiêu nâng cao tỷ lệ hộ sử dụng điện trên địa bàn, đầu tư đưa điện về vùng sâu, vùng xa nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở những vùng lõm về điện. Trong năm 2022, Công ty Điện lực Đắk Nông đã đầu tư công trình cấp điện cho các khu vực chưa có điện như: Công trình cấp điện thôn Đắk Lang, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông với quy mô xây dựng mới 1,078 km đường dây trung áp, xây dựng mới 1,05 km đường dây hạ áp và 1 trạm biến áp cấp điện; công trình cấp điện khu vực xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông với quy mô xây dựng mới 1,5 km đường dây trung áp, 0,55 km đường dây hạ áp, 01 trạm biến áp. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng lưới điện nông thôn và mở rộng lưới điện khu vực thôn, buôn vùng sâu, vùng xa, Công ty Điện lực Đắk Nông tiếp tục triển khai đầu tư cấp điện cho thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, với quy mô xây dựng mới 4,5 km đường dây trung áp, 4 km đường dây hạ áp và 01 trạm biến áp cấp điện. Dự kiến hoàn thành trong quý IV/2023. 

Dự kiến năm 2024, Công ty tiếp tục đầu tư cấp điện cho thôn 11 và thôn 12 xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong với quy mô xây dựng mới 0,13 km đường dây trung áp và 0,55 km đường dây hạ áp và 1 trạm biến áp. 

Cùng với các biện pháp quản lý vận hành lưới điện, PC Đắk Nông tăng cường tuyên truyền đến người dân về việc sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả, bảo vệ an toàn hành lang lưới điện; vận động bà con không thả diều, câu cá gần đường dây, thiết bị điện; không tự ý chặt cây khiến gãy, đổ vào đường dây gây mất điện... 

Tuy nhiên, việc đầu tư, phát triển hệ thống điện lưới khu vực nông thôn, nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vẫn còn gặp nhiều khó khăn do dân cư sinh sống phân bố rải rác, không tập trung, xa khu quy hoạch dân cư nên khó khăn trong việc tính toán lắp đặt đường dây và vị trí xây dựng trạm biến áp, chi phí đầu tư cao.

Mặc dù thời gian qua Công ty Điện lực Đắk Nông đã nỗ lực, tranh thủ mọi nguồn vốn để đầu tư xây dựng, nâng cấp lưới điện nông thôn song do mức độ tiêu thụ điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của người dân ngày một tăng nên dễ xảy ra tình trạng quá tải, non tải cục bộ vào giờ cao điểm. 

Vì vậy, ngoài việc nỗ lực của Công ty Điện lực Đắk Nông trong việc tăng cường nguồn vốn đầu tư hoàn thiện hệ thống lưới điện hạ áp nông thôn, còn cần có sự phối hợp của chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền người dân sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả và quan trọng nhất là sự phối hợp, chia sẻ của người dân.

Link gốc

 

Theo: Báo Tin tức