Tiến độ công trình

PC Hà Tĩnh đóng điện dự án xây dựng 2 lộ xuất tuyến 35kV sau trạm biến áp 110kV Hồng Lĩnh

Thứ năm, 16/11/2023 | 13:42 GMT+7
Ngày 15/11/2023, PC Hà Tĩnh đã đóng điện dự án xây dựng 2 lộ xuất tuyến 35kV đường dây 375 và 377 sau trạm biến áp 110kV Hồng Lĩnh.

Hiện nay lưới điện của TX Hồng Lĩnh được cấp từ 3 trạm biến áp 110 kV Can Lộc, Linh Cảm và Nghi Xuân. Để chủ động nguồn cấp và đảm bảo phụ tải phát triển công nghiệp, sinh hoạt cho khu vực thị xã Hồng Lĩnh và một phần huyện Can Lộc, Đức Thọ, ngành điện đã xây dựng trạm biến áp 110 kV Hồng Lĩnh. 

Sau khi TBA 110KV Hồng Lĩnh được hoàn thành vào tháng 01/2023, dự án xây dựng 2 lộ xuất tuyến 35kV đường dây 375 và 377 sau trạm biến áp 110kV Hồng Lĩnh cũng được triển khai thi công và đến nay đã hoàn thành. Dự án có mức mức đầu tư 8,5 tỷ đồng. 

Quy mô dự án gồm 2 xuất tuyến 35kV có tổng chiều dài khoảng 3,5 km. Trong đó xuất tuyến 375 có 0,69 km đường dây cáp ngầm và 0,93 km đường dây trên không; xuất tuyến 377 có 1,1 km đường dây cáp ngầm và 0,8km đường dây trên không. 

Việc đóng điện dự án xây dựng 2 lộ xuất tuyến 35kV đường dây 375 và 377 chính thức đưa TBA 110 KV Hồng Lĩnh đi vào vận hành, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho lưới điện khu vực thị xã Hồng Lĩnh và các vùng phụ cận, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư vào địa phương cũng như hoàn thiện mạng lưới điện trong khu vực, phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035.
 

Phương Thảo