Đầu tư xây dựng

Công ty Điện lực Thanh Hóa chú trọng công tác đầu tư xây dựng năm 2023

Thứ bảy, 28/10/2023 | 13:43 GMT+7
Trong 9 tháng đầu năm 2023, dù điều kiện thời tiết nắng nóng khô hạn, nhiều diễn biến bất thường, nhưng Công ty Điện lực (PC) Thanh Hoá đã nỗ lực tập trung công tác vận hành cấp điện phục vụ phát kinh tế xã hội, đặc biệt là cấp điện phục vụ các phụ tải công nghiệp trọng điểm, đảm bảo các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Công ty Điện lực Thanh Hóa chú trọng công tác đầu tư xây dựng năm 2023.

Ngay từ đầu năm, Công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện Chỉ thị của Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023. Trong đó, công tác đầu tư xây dựng được quan tâm chú trọng hàng đầu nhằm góp quan trọng đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, đơn vị được Tổng công ty giao 32 dự án đầu năm và đến thời điểm hết 9 tháng, Công ty đã hoàn thành 30 dự án, đạt tỉ lệ 93,75%; giao bổ sung và năm 2024 là 71 dự án, hiện đang tổ chức thực hiện 43 dự án, chuẩn bị đầu tư 27 dự án. Cùng với đó, Đơn vị còn tập trung công tác sửa chữa lớn nhằm nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện với việc hoàn thành 66 hạng mục đạt 100% kế hoạch; 4 hạng mục bổ sung đang thi công 2 và thực hiện đấu thầu 2 MBA 110kV; 41 hạng mục năm 2024 đã duyệt 05 và đang lập 46 phương án.

Trong công tác sửa chữa thường xuyên, Công ty đã chỉ đạo các Điện lực lập theo kế hoạch được phân bổ năm 2023. Đối với công tác thực hiện thi công đã hoàn thành xây lắp 30/69 dự án, trong đó: Dự án chuyển tiếp xây lắp năm 2022 hoàn thành 12/17 dự án (Dự án chưa hoàn thành là dự án ĐZ 110 kV Bỉm Sơn - Nga Sơn; dự án ĐZ 110k V lốp COFO và 03 dự án xuất tuyến sau TBA 110 kV Như Thanh); dự án năm 2023 hoàn thành 18/20 dự án ( dự án chưa hoàn thành là các dự án Xây dựng đường dây 35kV lộ 375 Tĩnh Gia 2; ĐZ cấp điện khu du lịch Flamingo Hải Tiến); dự án bổ sung năm 2023 hoàn thành 01/32 dự án. Tổ chức giao tuyến, giải phóng mặt bằng thi công xây lắp 43 dự án.

Thời gian còn lại của năm 2023, Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ tiếp tục quan tâm tăng cường đẩy mạnh đến đầu tư xây dựng. Mục tiêu đặt ra là đảm bảo từng bước hoàn thành theo đúng tiến độ kế hoạch giao. Cụ thể, Công ty sẽ triển khai công tác tư vấn dự án hệ thống quản lý lưới điện phân phối và chương trình tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp (DMS) 2024; 09 dự án giảm tổn thất bổ sung năm 2024; 02 dự án đa chia – đa nối (MDMC) 2024 và các dự án cải tạo lưới điện 6-10 kV lên 22kV và xóa bỏ trạm trung gian; thực hiện thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán các dự án bổ sung năm 2023, dự án năm 2024 còn lại và các dự án giao mới gồm dự án DMS 2024; Thực hiện các thủ tục mời thầu, xét thầu và lựa chọn nhà thầu xây lắp, cung cấp vật tư, tư vấn giám sát 58 dự án (gồm 15 dự án bổ sung năm 2023 và 43 dự án kế hoạch năm 2024).

Cùng với đó, Công ty cũng sẽ tổ chức giao tuyến, khởi công xây lắp 47 dự án (gồm 13 dự án bổ sung năm 2023 và 34 dự án năm 2024); Thi công, giải phóng mặt bằng 70 dự án (gồm 06 dự án dở dang đầu năm 2023; 30 dự án giao bổ sung năm 2023 và 34 dự án giao năm 2024); Hoàn thành xây lắp 26 dự án (gồm các dự án dở dang đầu năm 2023 và 30 dự án giao bổ sung năm 2023); Đóng điện các dự án xuất tuyến sau TBA 110 kV khu vực Vĩnh Lộc, Thạch Thành; Các dự án cải tạo mạch vòng và dự án MDMC; dự án lốp COFO và phấn đấu hoàn thành xây lắp và đóng điện 50% số lượng các TBA phụ tải trước Tết Nguyên Đán 2024. 

Với quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về đầu tư xây dựng, qua đó cùng các chỉ tiêu được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao, Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ đảm bảo an toàn, chất lượng trong công tác vận hành nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Link gốc

Theo: CN&TD