Tiến độ công trình

PC Vĩnh Phúc: Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường dây và TBA 110kV Tam Dương

Thứ sáu, 27/10/2023 | 10:09 GMT+7
Với vai trò là đơn vị giám sát, hiện Công ty Điện lực (PC) Vĩnh Phúc đang đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây và TBA 110kV Tam Dương.


Các máy cắt xuất tuyến trung áp đã lắp đặt tại trạm 110kV Tam Dương (Ảnh: Thạch Thảo)

Dự án “Đường dây 110kV Lập Thạch-Tam Dương” thuộc chương trình hỗ trợ phát triển chính sách ngành điện 3 (DPL3) với quy mô chính xây dựng mới đường dây 110kV tổng chiều dài 13,80km. Dự án được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1656/QĐ-BCT ngày 29/6/2021.

Mặc dù dự án có tính chất phức tạp với địa hình hướng tuyến khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Song với sự quyết tâm của chủ đầu tư, các đơn vị thi công, sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, UBND huyện Tam Dương, UBND huyện Lập Thạch và sự phối hợp chặt chẽ của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án, các vướng mắc trong quá trình thi công được kịp thời tháo gỡ vướng mắc và triển khai thuận lợi theo kế hoạch. Dự án được khởi công xây dựng ngày 26/12/2021.

Đến nay dự án đã thi công được 58/61 móng cột; đã dựng được 56/61 cột, kéo dây 55,3/86,5 km đường dây, dự kiến sẽ đóng điện trong cuối tháng 11/2023 phần đường dây.

Trước đó, ngày 28/04/2023, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã tổ chức đóng điện thành công giai đoạn 1 dự án “Đường dây và 110kV Lập Thạch – Tam Dương” phần lắp đặt thiết bị mở rộng trong TBA 110kV Lập Thạch.

Dự án đầu tư xây dựng “Đường dây và TBA 110kV Tam Dương” thuộc dự án: Phát triển hệ thống phân phối điện vay vốn Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) với quy mô chính thực hiện: Xây dựng mới TBA 110kV Tam Dương có công suất 2x63MVA. Trước mắt, thực hiện lắp 01 MBA 63MVA-110/35/22kV, hệ thống thông tin, SCADA kết nối về Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc, Trung tâm điều khiển xa tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định; thiết kế, lắp đặt thiết bị theo sơ đồ hai thanh cái có thanh cái vòng, trước mặt lắp đặt theo sơ đồ hai thanh cái, các thiết bị, máy biến áp được lắp đặt ngoài trời.


MBA T1-63MVA đã được lắp đặt sẵn sàng đóng điện tại trạm 110kV Tam Dương (Ảnh: Thạch Thảo)

Trạm được thiết kế giai đoạn 1 với quy mô xây dựng: Các MC xuất truyến trung áp, tủ TU, tủ liên lạc 35kV, 22kV là các tủ trọn bộ đặt trong nhà. Điều khiển đóng cắt các lộ đi và lộ tổng bằng các máy cắt đặt trong các tủ trọn bộ 35kV và 22kV thiết kế hiện đại, sử dụng các rơle kỹ thuật số tiêu chuẩn công nghiệp.


Các tủ điều khiển bảo vệ tại phòng Điều khiển đã lắp đặt tại trạm 110kV Tam Dương (Ảnh: Thạch Thảo)

Trạm 110kV được sử dụng công nghệ điêu khiển máy tính, toàn bộ thiết bị trong trạm được xây dựng kết các tín hiệu SCADA và Camera với máy tính tại trạm và kết nối về Trung tâm điều khiển tại Công ty Điện lực Vĩnh Phúc theo tiêu chí trạm 110kV không người trực.

Dự án được khởi công ngày 12/04/2022, đến nay đã triển khai xây dựng xong nhà trạm, lắp đặt xong các thiết bị nhất thứ, nhị thứ ngoài trời và trong nhà. Dự kiến đóng điện trạm 110kV Tam Dương trong tháng 12/2023.

Link gốc

Theo: Báo Công Thương