Công ty Thủy điện Hòa Bình thông báo: Kết quả thi sát hạch và tổ chức thi phòng vấn tuyển dụng lao động năm 2022

Thứ sáu, 16/12/2022 | 16:05 GMT+7
Căn cứ văn bản số 7085/EVN-TCNS ngày 14/12/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc thi phỏng vấn tuyển dụng lao động năm 2022 tại các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ - EVN.
 
Công ty Thuỷ điện Hoà Bình thông báo kết quả thi sát hạch gồm các môn IQ, Tiếng Anh, Chuyên môn, Tin học văn phòng do EVN tổ chức tại Công ty Thủy điện Hòa Bình ngày 28/10/2022 và tổ chức thi phỏng vấn tuyển dụng lao động năm 2022 đối với Ứng viên đã vượt qua vòng thi sát hạch như sau:
 
I. Kết quả thi sát hạch
 
A. Cách thức đánh giá:

Môn IQ đạt từ 100/180 (5/9) điểm trở lên; Môn Tiếng  Anh đạt trình độ A2 trở lên; Chuyên môn đạt từ 50/100 điểm trở lên; Môn Tin học văn phòng đạt 50/100 điểm trở lên.
 
B. Kết quả
 
1. Đạt: 07 Ứng viên
TT Họ và tên Dự tuyển đào tạo nhân viên vận hành NMTĐ hiện hữu Dự tuyển đào tạo nhân viên vận hành NMTĐ mở rộng Điểm thi Chuyên môn
1 Mai Quốc Khánh X   66
2 Nguyễn Minh Trí
 
X   56
3 Trương Minh Hiếu
 
X   74
4 Lê Xuân Tiến
 
X   86
5 Nguyễn Thành Nam
 
X   58
6 Bùi Đức Thuận   X 66
7 Lê Trường Thịnh
 
  X 76

2. Không đạt (hệ Đại học): 16 Ứng viên
TT Họ và tên
 
Dự tuyển đào tạo nhân viên vận hành NMTĐ hiện hữu Dự tuyển đào tạo nhân viên vận hành NMTĐ mở rộng Điểm thi các môn không đạt
1 Nguyễn Công Hiếu X    IQ 60/180; Tiếng Anh 212/990
2 Bùi Thanh Tùng X    IQ 70/180; Tiếng Anh 114/990
3 Nguyễn Văn Hùng
 
X   IQ 70/180
4 Lâm Chiến Hảo
 
  X IQ 90/180
5 Nguyễn Ngọc Hải
 
  X  IQ 70/180; Tiếng Anh 169/990
6 Trịnh Quang Tiến
 
  X  IQ 90/180
7 Nguyễn Đắc Nam   X IQ 70/180
8 Nguyễn Quang Đức
 
  X  IQ 70/180
9 Nguyễn Viết Kiên
 
  X Tin học VP 48,3/100
10 Trương Ngọc Thắng
 
  X  IQ 80/180
11 Đào Nhật Tân
 
  X IQ 90/180
12 Nguyễn Tô Hoài
 
  X IQ 60/180
13 Nguyễn Việt Tùng
 
  X IQ 80/180
14 Nguyễn Phúc Thịnh   X IQ 90/180
15 Hoàng Hòa Anh
 
  X  IQ 90/180; Chuyên môn 48/100; Tin học VP 40/100
16 Phạm Văn Duy
 
  X Tiếng Anh 222/990
 
3. Không đạt (hệ Cao đẳng) : 05 Ứng viên
TT Họ và tên Dự tuyển đào tạo nhân viên vận hành NMTĐ mở rộng Điểm thi các môn không đạt
1 Đặng Tiến Dũng
 
X Tin học VP 46,7/100
2 Nguyễn Khả Tính
 
X IQ 80/180; Chuyên môn 36/100
3 Nguyễn Thế Hải X IQ 80/180; Tin học VP 43,3/100
4 Nguyễn Anh Dũng
 
X Chuyên môn 30/100; Tin học VP 33,3/100
5 Nguyễn Văn Hai
 
X IQ 70/180
 
II. Tổ chức thi phỏng vấn
 
1. Thời gian tổ chức: Bắt đầu từ 13 giờ 00 phút ngày 22/12/2022.
 
2. Địa điểm: Phòng họp A (211), trụ sở làm việc Công ty Thủy điện Hòa Bình số 428, đường Hòa Bình, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
 
3. Đối tượng thi: Bao gồm danh sách 07 Ứng viên đã vượt qua vòng thi sát hạch tại Mục I.B.1.
 
Công ty Thủy điện Hòa Bình trân trọng Thông báo./.
Công ty Thủy điện Hòa Bình