Phóng sự ảnh

Công ty Truyền tải Điện 3: Phấn đấu hoàn thành công tác sửa chữa lớn năm 2021 đúng kế hoạch

Chủ nhật, 3/10/2021 | 13:46 GMT+7
Bên cạnh việc thực hiện tốt mục tiêu kép: vừa đảm bảo vận hành lưới điện truyền tải an toàn liên tục vừa phòng chống dịch bệnh COVID -19 hiệu quả, CBCNV Công ty Truyền tải Điện 3 (Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia) đã khắc phục  khó khăn, đưa ra nhiều giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thành công tác sửa chữa lớn đúng kế hoạch. 
 
 
Trong 9 tháng năm 2021, Công ty đã hoàn thành 147/267 hạng mục sửa chữa lớn được giao. 
 
Trong những tháng cuối năm, Công ty phấn đấu hoàn thành công tác sửa chữa lớn năm 2021 đúng kế hoạch được giao, đồng thời, tiếp tục triển khai chuyển đổi số theo kế hoạch của EVN, EVNNPT; nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào xử lý hình ảnh từ flycam, camera gắn tại vị trí cột đường dây. Xây dựng và ứng dụng phần mềm kiểm tra định kỳ thiết bị bằng thiết bị thông minh nhằm mục tiêu tăng cường năng lực quản lý kỹ thuật, giảm thời gian lập báo cáo, chuyển đổi mô hình tổ chức sản xuất theo hướng hiện đại…góp phần bảo đảm vận hành an toàn, liên tục lưới điện truyền tải trên địa bàn duyên hải miền Trung – Tây Nguyên. 
Truyền tải Điện Gia Lai sửa chữa lưới điện khu vực Trạm 500KV Pleiku2.

Công nhân Truyền tải điện Lâm Đồng sử dụng flycam kiểm tra thiết bị trạm biến áp 500KV Di Linh.

Truyền tải Điện Khánh Hoà thực hiện công tác sửa chữa lớn.Truyền tải điện Đắk Lắk thực hiện rửa sứ hotline.


Công nhân Truyền tải Điện Lâm Đồng làm việc tại trạm biến áp 500kV Di Linh.
 
Công nhân Truyền tải Điện Phú Yên sửa chữa đường dây 220kV vượt sông Đà Rằng.

Công nhân Truyền tải Điện Bình Định kiểm tra thiết bị trạm biến áp 220kV Quy Nhơn.

Truyền tải Điện Đắk Lắk thực hiện sửa chữa lưới điện.
Ngọc Hà