Công ty Truyền tải điện 3 nỗ lực đảm bảo công tác quản lý vận hành trước diễn biến phức tạp của thời tiết

Thứ hai, 22/5/2023 | 16:30 GMT+7
Với tình hình thời tiết đang có những diễn biến phức tạp khó lường, để đảm bảo lưới điện truyền tải vận hành an toàn, cấp điện liên tục trong mọi tình huống, từ ngày 10/5 đến 22/5/2023, Đoàn công tác của Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) gồm Lãnh đạo Công ty và các phòng chuyên môn Kỹ thuật, An toàn đã chủ trì tổng kiểm tra công tác quản lý vận hành tại các đơn vị truyền tải điện trực thuộc, kết hợp kiểm tra kỹ thuật đợt 1 năm 2023 của PTC3. 

Kiểm tra tại trụ sở Truyền tải điện Bình Định.

Ngoài ra, mỗi Truyền tải điện trực thuộc cử một nhóm gồm 4 người tham gia Đoàn công tác để đáp ứng yêu cầu về nội dung tổng kiểm tra theo các nội dung của Công ty đề ra.

Ông Huỳnh Quang Thịnh, Trưởng Phòng Kỹ thuật PTC3, cho biết: quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc PTC3 trong việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2023: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời đảm bảo vận hành an toàn lưới điện truyền tải ngăn ngừa và loại trừ các trường hợp sự cố lặp lại, các sự cố có tính chất chủ quan, đặc biệt là trước diễn biến thời tiết phức tạp và áp lực đảm bảo cung ứng điện như hiện nay, công tác kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc PTC3 đáp ứng các mục tiêu: Kiểm tra và đánh giá công tác giảm thiểu sự cố trên các đường dây và TBA 220kV, 500kV thuộc khu vực quản lý; Trao đổi kinh nghiệm, học hỏi, bổ trợ nhau để có được cách tổ chức và phương thức triển khai thực hiện công tác giảm thiểu sự cố hiệu quả, phù hợp với các điều kiện quản lý vận hành; Đánh giá về công tác quản lý vận hành cũng như tham mưu, đề xuất lãnh đạo Công ty hoàn thiện các quy định về thiết kế, thi công, sửa chữa và quản lý vận hành đảm bảo lưới điện truyền tải vận hành an toàn, tin cậy, hiệu quả.

Kiểm tra hoàn công tiếp địa đường dây 220kV Thiên Tân - Nha Trang.

Tại mỗi Truyền tải điện khu vực, Đoàn công tác tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường từ 02 đến 04 đường dây (các đường dây thường xuyên vận hành đầy tải hoặc đã xảy ra sự cố trong thời gian gần đây) và 02 trạm biến áp (đã xảy ra các sự cố trong thời gian qua), bao gồm kiểm tra công tác quản lý vận hành theo quy trình và văn bản chỉ đạo EVNNPT, PTC3, hồ sơ tại văn phòng của Truyền tải điện, các Đội Truyền tải điện và các Trạm biến áp; Các giải pháp ngăn ngừa sự cố đã được lập và thực tế thực hiện theo chỉ đạo của EVNNPT, PTC3; Các nội dung triển khai đề án giảm sự cố lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện giai đoạn 2021-2025 và theo các chỉ đạo của EVNNPT, PTC3; Công tác triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý vận hành đường dây và TBA.

Kiểm tra tại trụ sở Truyền tải điện Gia Lai.

Trưởng phòng Kỹ thuật PTC3 cho biết thêm, để đảm bảo công tác kiểm tra được thực hiện đúng với mục tiêu đề ra, các đơn vị trực thuộc PTC3 phải chuẩn bị báo cáo đoàn công tác với đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác quản lý vận hành, an toàn, công tác xử lý sự cố, hành lang tuyến, công tác xử lý các tồn tại, khiếm khuyết thiết bị,… đồng thời chuẩn bị sẵn sàng nhân lực và thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công tác kiểm tra tại hiện trường. Sau đợt kiểm tra, các đơn vị tổ chức ngay họp rút kinh nghiệm và phổ biến toàn đơn vị để kịp thời điều chỉnh trong công tác vận hành phù hợp với đặc thù phạm vi quản lý, đảm bảo lưới điện truyền tải vận hành an toàn.

Kiểm tra thiết bị tại Trạm biến áp 220kV Cam Ranh.

Kiểm tra thực tế tại các đơn vị, lãnh đạo PTC3 cũng nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị tập trung mọi nguồn lực, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để đảm bảo cung cấp điện trong các tháng còn lại của năm 2023, trong đó chú ý tăng cường theo dõi tình hình vận hành, đặc biệt đường trục liên kết 500kV Bắc - Nam, hạn chế thấp nhất sự cố xảy ra trong giai đoạn truyền tải công suất cao; Rà soát, chuẩn bị đầy đủ các phương án xử lý sự cố, tăng cường lực lượng ứng trực vận hành/xử lý sự cố cho các đường dây, phần tử mang tải cao trong các chế độ vận hành cực đoan.

Kiểm tra thiết bị tại Trạm biến áp 500kV Đắk Nông.

Kiểm tra tiếp địa vị trí 2711 đường dây 500kV Pleiku - Đắk Nông.

Kiểm tra tuyến đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân.

Đồng thời chuẩn bị để kịp thời bố trí nhân lực, vật lực sẵn sàng trong mọi tình huống, đảm bảo cấp̣ điện liên tục, an toàn, ổn định trong thời điểm mùa nắng nóng; Phải đặt mục tiêu đảm bảo cung ứng điện làm mục tiêu ưu tiên hàng đầu, cao nhất, quan trọng nhất; Tất cả các công việc có liên quan hoặc hỗ trợ cho hoạt động đảm bảo cung ứng điện cần được ưu tiên chỉ đạo và triển khai thực hiện, giải quyết ngay; Khẩn trương triển khai thực hiện hoàn thành các hạng mục sửa chữa lớn nhằm đảm bảo cung cấp điện; Tăng cường phổ biến triển khai trong nội bộ CBCNV cũng như phối hợp với các địa phương tuyên truyền trong quần chúng nhân dân các biện pháp tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả tại trụ sở làm việc và gia đình. Song song phối hợp với công đoàn đồng cấp triển khai các phương án bố trí nhân sự hợp lý và quan tâm chăm sóc người lao động đối với những công việc làm ngoài trời liên tục trong thời gian dài, dưới điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, nhằm đảm bảo sức khỏe người lao động, đảm bảo sẵn sàng nguồn nhân lực cho công tác quản lý vận hành và xử lý các tình huống có thể xảy ra.
 

Việt Hùng