Đảm bảo vận hành thị trường điện cạnh tranh vào tháng 7/2012

Thứ sáu, 1/6/2012 | 08:38 GMT+7
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát lại tình hình thí điểm, các bước chuẩn bị, các điều kiện cần thiết để đảm bảo có thể vận hành thị trường điện cạnh tranh hoàn chỉnh trong tháng 7/2012.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra hệ thống truyền tải điện - Ảnh VGP/Nguyên Linh
Tại cuộc họp chiều nay 31/5, Bộ Công Thương, các đơn vị ngành điện đã có báo cáo đầy đủ về tình hình vận hành thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm. Đến nay, tất cả các nhà máy đã quen với công tác chào giá, nhiều đơn vị đã tích cực trong việc gửi bản chào và đưa ra được những chiến lược chào giá hợp lý. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng đã tinh toán chi phí phát điện cho toàn bộ các nhà máy tham gia thị trường và chi phí mua điện.

Công tác chuẩn bị cho thị trường phát điện cạnh tranh hoàn chỉnh cũng đang được khẩn trương hoàn thiện. Dự kiến trong tháng 6 sẽ thành lập các tổng công ty phát điện trực thuộc EVN. Đã có 62/69 nhà máy hoàn thành lắp đặt hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin cho vận hành thị trường điện. Hệ thống các văn bản pháp quy về thị trường phát điện cạnh tranh đã được xây dựng cơ bản đầy đủ.

Trên cơ sở xem xét tình hình, các điều kiện của thị trường, ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành rà soát lại, khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để vận hành thị trường điện cạnh tranh hoàn chỉnh theo đúng kế hoạch tháng 7/2012.

Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị ngành điện và đơn vị liên quan tính toán lại và phê duyệt kế hoạch vận hành thị trường điện 7 tháng cuối năm 2012 trước khi vận hành chính thức, có giải pháp hoàn thiện sớm việc lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin, khắc phục những tồn tại (nếu có), xem xét phương án điều tiết khí để đảm bảo phương án sử dụng khí cho phát điện.

Bộ Công Thương chỉ đạo việc triển khai nghiêm túc, kỷ luật, rà lại quy định về xử phạt, về hiệu quả tại các nhà máy bằng cách xây dựng hệ thống tiêu chí các loại để tổ chức đánh giá định kỳ 6 tháng/lần. Đồng thời, có sự giám sát, theo dõi sát sao các vấn đề trong vận hành để có thể kịp thời xử lý, điều chỉnh.
ST