Thủ tục cấp điện

Đăng ký mua điện hạ áp

Thứ năm, 11/6/2020 | 09:20 GMT+7
 
1.1.    Đăng ký mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt:
 
a. Kênh tiếp nhận:

Đăng ký trực tuyến tại Cổng thông tin Điện tử TP Hà Nội, Website của Tổng Công ty, Website Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội;

Đăng ký tại Ứng dụng Chăm sóc khách hàng (EVNHANOI CSKH

Gọi điện tới Trung tâm Chăm sóc khách hàng (Tổng đài 19001288)

Đến trực tiếp tại các Phòng giao dịch khách hàng của các Công ty Điện lực
EVN HANOI khuyến khích khách hàng đăng ký bằng hình thức Đăng ký trực tuyến trên Web và gọi điện tới Tổng đài 19001288.

Ngay sau khi khách hàng đăng ký bằng một trong các hình thức trên, nhân viên ngành điện sẽ hướng dẫn, tiếp nhận và xác nhận yêu cầu cấp điện mới của khách hàng
 
b. Hồ sơ:
 
1. Phiếu tiếp nhận thông tin đề nghị mua điện

2. Bản sao của một trong các giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức):
 
Giấy chứng minh nhân dân;

Giấy chứng minh công an nhân dân;

Giấy chứng minh sỹ quan quân đội nhân dân;

Thẻ căn cước công dân;

Hộ chiếu;

Giấy xác nhận nhân thân của công an phường, xã (có ảnh đóng dấu giáp lai).
     
 3. Bản sao của một trong các giấy tờ xác định chủ thể mua điện (Giấy tờ có tên của Tổ chức/cá nhân tại địa điểm mua điện):

Hộ khẩu thường trú

Sổ tạm trú

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà

Quyết định phân nhà

Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ

Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và được sự đồng ý của chủ sở hữu

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở)

Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất

Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Giấy phép đầu tư

Quyết định thành lập đơn vị.
 
Lưu ý:

Trường hợp khách hàng đại diện khu tập thể, cụm dân cư mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt, ngoài các giấy tờ nêu trên cần có thêm:
 
Bản sao Sổ hộ khẩu/Sổ tạm trú/Giấy xác nhận của công an quản lý trên địa bàn của các hộ dùng chung
 
Giấy ủy quyền của các hộ sử dụng điện chung trong khu tập thể, cụm dân cư.

Trường hợp khách hàng đang sử dụng điện với mục đích sinh hoạt chung công tơ với khách hàng, có nhu cầu tách công tơ riêng mua điện trực tiếp với Công ty Điện lực, ngoài các giấy tờ nêu trên cần có thêm:
 
Giấy cam kết thanh toán hết nợ tiền điện với chủ HĐMBĐ đang dùng chung.

c. Chi phí:
 
Các khoản chi phí do khách hàng thanh toán thông qua dịch vụ (nếu có), gồm:

Vật tư và nhân công để lắp đặt dây sau công tơ (trừ áp tô mát hoặc cầu chì phía sau áp tô mát hoặc cầu chì bảo vệ công tơ);

Thuế và các chi phí khác theo quy định của Nhà nước.
 
Ghi chú:

Tổng Công ty không tính các chi phí quản lý, lợi nhuận cũng như chi phí khảo sát, lập phương án thi công.

Thời gian giải quyết của các Công ty Điện lực:

Thành phố, quận, thị xã, thị trấn: không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu của khách hàng.

Nông thôn: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu của khách hàng.

Đối với các trường hợp trong quá trình lắp đặt phải trồng dựng cột/cáp ngầm/lắp đặt máy biến dòng điện thì thời gian giải quyết không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu của khách hàng.
 
Ghi chú: 

Khách hàng có thể tra cứu tiến độ thực hiện cấp điện trên website: cskh.evnhanoi.com.vn
 
1.2. Đăng ký mua điện phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt:
 
a. Kênh tiếp nhận

Đăng ký trực tuyến tại Cổng thông tin Điện tử TP Hà Nội, Website của Tổng Công ty, Website Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội

Đăng ký tại Ứng dụng Chăm sóc khách hàng (EVNHANOI CSKH)

Gọi điện tới Trung tâm Chăm sóc khách hàng (Tổng đài 19001288)

Đến trực tiếp tại các Phòng giao dịch khách hàng của các Công ty Điện lực.
 
EVN HANOI khuyến khích khách hàng đăng ký bằng hình thức Đăng ký trực tuyến trên Web và gọi điện tới Tổng đài 19001288.
 
Ngay sau khi khách hàng đăng ký bằng một trong các hình thức trên, nhân viên ngành điện sẽ hướng dẫn, tiếp nhận và xác nhận yêu cầu cấp điện mới của khách hàng
 
b. Hồ sơ:

1. Phiếu tiếp nhận thông tin đề nghị mua điện

2. Bản sao của một trong các giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức):

Giấy chứng minh nhân dân;

Giấy chứng minh công an nhân dân;

Giấy chứng minh sỹ quan quân đội nhân dân;

Thẻ căn cước công dân

Hộ chiếu;

Giấy xác nhận nhân thân của công an phường, xã (có ảnh đóng dấu giáp lai).
   
3. Bản sao của một trong các giấy tờ xác định chủ thể mua điện (Giấy tờ có tên của Tổ chức/cá nhân tại địa điểm mua điện):

Hộ khẩu thường trú

Sổ tạm trú

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà

Quyết định phân nhà

Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ

Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và được sự đồng ý của chủ sở hữu

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở)

Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất

Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Giấy phép đầu tư

Quyết định thành lập đơn vị.

4. Bản sao của một trong các giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện;

Giấy phép đầu tư;

Quyết định thành lập đơn vị.

Thông tin của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ http://www.dangkykinhdoanh.gov.vn.

Biên bản khảo sát cấp điện của Điện lực/Công ty Điện lực;

5. Trường hợp khách hàng đại diện khu tập thể, cụm dân cư mua điện phục vụ mục đích chung của khu tập thể, cụm dân cư (chiếu sáng, bơm nước, thang máy,..) ngoài các giấy tờ nêu trên cần có thêm: giấy ủy quyền của các hộ sử dụng điện chung trong khu tập thể, cụm dân cư.

6. Trường hợp Khách hàng mua điện để sản xuất, kinh doanh dịch vụ có công suất sử dụng cực đại ≥ 40kW bổ sung thêm Biểu đồ đăng ký công suất sử dụng trong ngày.
 
c. Chi phí:
 
Các khoản chi phí do khách hàng thanh toán thông qua dịch vụ (nếu có), gồm:

Vật tư và nhân công để lắp đặt dây sau công tơ (trừ áp tô mát hoặc cầu chì phía sau áp tô mát hoặc cầu chì bảo vệ công tơ);

Thuế và các chi phí khác theo quy định của Nhà nước.
 
Ghi chú:

Tổng Công ty không tính các chi phí quản lý, lợi nhuận cũng như chi phí khảo sát, lập phương án thi công.
 
d. Thời gian giải quyết của các Công ty Điện lực:
 
Thành phố, quận, thị xã, thị trấn: không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu của khách hàng. 
 
Nông thôn: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu của khách hàng.
 
Đối với các trường hợp trong quá trình lắp đặt phải trồng dựng thêm cột/cáp ngầm/lắp đặt máy biến dòng điện thì thời gian giải quyết không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu của khách hàng.
 
Ghi chú:
 
Khách hàng có thể tra cứu tiến độ thực hiện cấp điện trên website: cskh.evnhanoi.com.vn
 
1.3. Đăng ký mua điện điện ngắn hạn (không quá 12 tháng phục vụ mục đích ngoài sinh hoạt):
 
a. Kênh tiếp nhận:

Đăng ký trực tuyến tại Cổng thông tin Điện tử TP Hà Nội, Website của Tổng Công ty, Website Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội

Đăng ký tại Ứng dụng Chăm sóc khách hàng (EVNHANOI CSKH)

Gọi điện tới Trung tâm Chăm sóc khách hàng (Tổng đài 19001288)

Đến trực tiếp tại các Phòng giao dịch khách hàng của các Công ty Điện lực.
 
EVN HANOI khuyến khích khách hàng đăng ký bằng hình thức Đăng ký trực tuyến trên Web và gọi điện tới Tổng đài 19001288.
 
Ngay sau khi khách hàng đăng ký bằng một trong các hình thức trên, nhân viên ngành điện sẽ hướng dẫn, tiếp nhận và xác nhận yêu cầu cấp điện mới của khách hàng
 
b. Hồ sơ:

1. Phiếu tiếp nhận thông tin đề nghị mua điện

2. Bản sao của một trong các giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức):

Giấy chứng minh nhân dân;

Giấy chứng minh công an nhân dân;

Giấy chứng minh sỹ quan quân đội nhân dân;

Thẻ căn cước công dân;

Hộ chiếu ;

Giấy xác nhận nhân thân của công an phường, xã (có ảnh đóng dấu giáp lai).

3. Bản sao của một trong các giấy tờ xác định chủ thể mua điện (Giấy tờ có tên của Tổ chức/cá nhân tại địa điểm mua điện):

Hộ khẩu thường trú

Sổ tạm trú

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà

Quyết định phân nhà

Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ

Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và được sự đồng ý của chủ sở hữu

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở)

Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất

Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Giấy phép đầu tư

Quyết định thành lập đơn vị.

4. Bản sao của một trong các giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện;

Giấy phép đầu tư;

Quyết định thành lập đơn vị.

Thông tin của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ http://www.dangkykinhdoanh.gov.vn

Biên bản khảo sát cấp điện của Điện lực/Công ty Điện lực;

5. Trường hợp Khách hàng mua điện để sản xuất, kinh doanh dịch vụ có công suất sử dụng cực đại ≥ 40kW bổ sung thêm Biểu đồ đăng ký công suất sử dụng trong ngày.
       
6. Khách hàng phải thực hiện đặt cọc bằng tiền cho Công ty Điện lực hoặc cung cấp Giấy bảo lãnh không hủy ngang của Ngân hàng.
 
Thời hạn bảo lãnh bằng thời hạn của HĐMBĐ cộng thêm 10 ngày làm việc.

Giá trị đặt cọc/bảo lãnh được xác định bằng số tiền điện theo số ngày đề nghị mua điện hoặc bằng số tiền điện tương ứng với lượng điện dự kiến tiêu thụ trong 1,5 tháng (45 ngày).

c. Chi phí:

Các khoản chi phí do khách hàng thanh toán thông qua dịch vụ (nếu có), gồm:

Vật tư và nhân công để lắp đặt dây sau công tơ (trừ áp tô mát hoặc cầu chì phía sau áp tô mát hoặc cầu chì bảo vệ công tơ);

Thuế và các chi phí khác theo quy định của Nhà nước.
 
Ghi chú:

Tổng Công ty không tính các chi phí quản lý, lợi nhuận cũng như chi phí khảo sát, lập phương án thi công.
 
d. Thời gian giải quyết của các Công ty Điện lực:
 
Thành phố, quận, thị xã, thị trấn: không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu của khách hàng.

Nông thôn: không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu của khách hàng.

Đối với các trường hợp trong quá trình lắp đặt phải trồng dựng thêm cột/cáp ngầm/lắp đặt máy biến dòng điện thì thời gian giải quyết không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu của khách hàng.

Ghi chú:
 
Khách hàng có thể tra cứu tiến độ thực hiện cấp điện trên website: cskh.evnhanoi.com.vn
EVNHANOI