Tiến độ công trình

Đóng điện dự án Đường dây và TBA 110kV Kỳ Anh 2, tỉnh Hà Tĩnh

Thứ ba, 3/1/2023 | 14:00 GMT+7
Mới đây, Ban QLDA xây dựng điện miền Bắc đã phối hợp với Công ty Điện lực Hà Tĩnh, các nhà thầu và các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện thành công dự án Đường dây và TBA 110kV Kỳ Anh 2, tỉnh Hà Tĩnh.

Đóng điện dự án Đường dây và TBA 110kV Kỳ Anh 2, tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án đầu tư xây dựng mới đường dây 110kV mạch kép sử dụng ACSR-300mm2 với tổng chiều dài 0,038km; Xây dựng mới TBA 110kV có quy mô 02 MBA. Giai đoạn này chỉ lắp đặt 01 MBA 25MVA-115/38,5/23kV (có dự phòng vị trí lắp đặt thêm MBA T2 trong tương lai); Xây dựng nhà điều khiển phân phối; Lắp đặt thiết bị, hệ thống camera giám sát, PCCC,... theo tiêu chí TBA không người trực; Xây dựng hệ thống thông tin, SCADA kết nối về Trung tâm điều khiển xa tỉnh Hà Tĩnh, Trung tâm điều độ HTĐ miền Bắc và Trung tâm dữ liệu NPC theo quy định.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, sự ủng hộ của Công ty Điện lực Hà Tĩnh và các cấp chính quyền địa phương, dự án Đường dây và TBA 110kV Kỳ Anh 2, tỉnh Hà Tĩnh đã được nghiệm thu hoàn thành đúng kế hoạch.
Công trình hoàn thành đã nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải trên địa bàn huyện Kỳ Anh và các khu vực lân cận.

Bên cạnh đó, giúp giảm tổn thất điện năng, tổn hao điện áp, tăng hiệu quả khai thác lưới điện khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư vào địa phương cũng như hoàn thiện mạng lưới điện trong khu vực; Phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại quyết định số 90/QĐ-BCT ngày 12/01/2017.