Tiến độ công trình

Đóng điện dự án nâng cấp cải tạo đường dây 110kV Ninh Bình – Bỉm Sơn

Chủ nhật, 7/1/2024 | 17:30 GMT+7
Vừa qua, tại tỉnh Ninh Bình, Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công dự án “Nâng cấp cải tạo đường dây 110kV Ninh Bình - Bỉm Sơn.

Đóng điện dự án nâng cấp cải tạo đường dây 110kV Ninh Bình – Bỉm Sơn.

Dự án có tuyến đường dây đi trên địa bàn thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư, huyện Yên Mô, thành phố Tam Điệp thuộc tỉnh Ninh Bình và thị xã Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa với tổng mức đầu tư trên 99,2 tỷ đồng do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực trực tiếp quản lý và điều hành. 

Dự án nâng cấp cải tạo đường dây 110kV Ninh Bình - Bỉm Sơn là công trình năng lượng cấp II, nhóm C do Liên danh Công ty Tư vấn điện miền Bắc; Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng điện Thành Nam tổ chức tư vấn lập báo cáo nghiên cứu kỹ thuật.

Quy mô đầu tư xây dựng gồm: Cải tạo 22,759km ĐZ 110kV lộ 171 Ninh Bình – Bỉm Sơn từ 01 mạch thành mạch kép, thay dây dẫn AC150 bằng dây dẫn AC300, giai đoạn này treo dây 1 mạch (01 mạch dự phòng treo dây lộ 174 Ninh Bình – Bỉm Sơn cải tạo trong tương lai theo quy hoạch) và treo dây 02 mạch cho các đoạn đường dây lộ 171&174 đang đi chung. Điểm đầu: Pooctich lộ 171 NĐ Ninh Bình (A37); Điểm cuối: Cột số 93 ĐZ 110kV 171 A37 – 175 TBA 220kV Bỉm Sơn. Cải tạo 01km đường dây 110kV mạch kép Nhánh rẽ TBA 110kV KCN Phúc Sơn, nâng tiết diện dây dẫn từ AC185 lên 2xAC185 (kẹp thêm dây AC185). Điểm đầu: Cột số 21 hiện trạng ĐZ 110kV lộ 171A37 – 171E9.24 Long Sơn; Điểm cuối: Pooctich TBA 110kV Phúc Sơn (E23.17).

Công trình đóng điện an toàn và đi vào hoạt động sẽ đảm bảo mục tiêu đầu tư, Nâng cao khả năng truyền tải công suất ĐZ 110kV lộ 171 Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình (A37) đến Bỉm Sơn. Đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải của khu vực, đặc biệt là các khu công nghiệp, nhà máy xi măng trên địa bàn trong trường hợp hệ thống điện vận hành bình thường cũng như sự cố N-1. Tăng cường liên kết lưới, nâng cao hiệu quả truyền tải điện năng: giảm tổn thất, cải thiện các chỉ số, độ tin cậy cung cấp điện. Hoàn thiện lưới điện theo Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 đã được Bộ công thương phê duyệt.

Theo: NPC