Tiến độ công trình

Đóng điện thành công công trình Đường dây 110kV 4 mạch sau TBA 500kV Phố Nối (Hưng Yên)

Thứ sáu, 5/1/2024 | 16:10 GMT+7
Mới đây, tại tỉnh Hưng Yên, Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực (BA2) thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã hoàn thành nghiệm thu đóng điện thành công công trình Đường dây 110kV 4 mạch sau TBA 500kV Phố Nối.


Đường dây 110kV 4 mạch sau TBA 500kV Phố Nối.

Đây là một trong những dự án trọng điểm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao cho Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực trực tiếp quản lý và điều hành. Dự án được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng cuối năm 2019 với tổng mức đầu tư xây dựng công trình trên 154 tỷ đồng.

Dự án có quy mô đầu tư xây dựng bao gồm: Xây dựng mới đường dây không 110kV (04 mạch và 02 mạch/hàng cột), chiều dài 11,62 km, sử dụng dây dẫn phân pha 2xACSR-330/43. Điểm đầu: Poóc tích 110kV-TBA 220kV nối cấp trong TBA 500kV Phố Nối. Điểm cuối: Cột trồng mới trong khoảng cột 03-04 lộ 171 E28.4 Lạc Đạo – 171 E28.13 Minh Hải. Trong đó, xây dựng mới 02 đoạn tuyến đường dây không 110kV mạch kép từ Poóc tích 110kV (TBA 220kV nối cấp trong TBA 500kV Phố Nối) đến G3, chiều dài 1,329km. Xây dựng mới đoạn tuyến đường dây không 110kV 04 mạch từ G3 đến G14, chiều dài 6,622km. Xây dựng mới đoạn tuyến đường dây không 110kV mạch kép từ G14 đến cột trồng mới trong khoảng cột 03-04 lộ 171 E28.4 Lạc Đạo -171 E28.13 Minh Hải, chiều dài 3,666km. Đơn vị tổ chức tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi là Xí nghiệp tư vấn – NPSC.

Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực cho biết: Công trình Đường dây 110kV 4 mạch sau TBA 500kV Phố Nối đi vào hoạt động ổn định sẽ góp phần chống quá tải cho đường dây 110kV lộ 173, 174 TBA 220kV Phố Nối, giảm bán kính cấp điện và tổn thất điện năng cho lưới điện phân phối tỉnh Hưng Yên. Đồng thời đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho các phụ tải khu vực thị xã Văn Lâm, huyện Văn Lâm, Yên Mỹ và thành phố Hà Nội; Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các khu công nghiệp Phố Nối, góp phần giảm tỉ lệ tổn thất điện áp, tổn thất điện năng cho lưới điện khu vực; Phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Theo: NPC