Đấu thầu

Gói thầu 1: Tư vấn lập TKBVTC-DT công trình Đại tu kiến trúc trạm E1.30 Văn Quán

Thứ tư, 21/2/2024 | 16:30 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 1 : Tư vấn lập TKBVTC-DT công trình Đại tu kiến trúc trạm E1.30 Văn Quán

Bên mời thầu: CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Mã TBMT: IB2400016839

Nguồn vốn: Sửa chữa lớn 2024

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 20/02/2024 11:24

Thời điểm đóng/mở thầu: 11/03/2024 08:30

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong