Đấu thầu

Gói thầu 04/SCL2023/TTĐĐL: Sửa chữa máy phát điện 63kVA

Thứ tư, 8/2/2023 | 08:50 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa lớn năm 2023

Bên mời thầu: Truyền tải điện Đắk Lắk

Mã TBMT: IB2300008330

Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2023

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 08/02/2023 08:49

Thời điểm đóng/mở thầu: 15/02/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 3.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong