Đấu thầu

Gói thầu: Mua sắm VTTB phục vụ SCTX lưới điện đợt 1 năm 2023

Thứ hai, 16/1/2023 | 16:41 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm VTTB phục vụ SCTX lưới điện đợt 1 năm 2023

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300006044

Nguồn vốn: Chi phí giá thành SXKD điện năm 2023của Công ty Điện lực Nam Định

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 16/01/2023 16:05

Thời điểm đóng/mở thầu: 02/02/2023 16:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 122.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong