Đấu thầu

Gói thầu THGĐ04 .24 Đo vẽ thu hồi đất

Thứ ba, 20/2/2024 | 08:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Xuất tuyến 22kV Trạm 110kV Phú Hà, tỉnh Phú Thọ

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2400031519

Nguồn vốn: TDTM& KHCB

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 19/02/2024 15:25

Thời điểm đóng/mở thầu: 28/02/2024 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 1.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong