Đấu thầu

Gói thầu xây lắp: Cải tạo và nâng cấp đường dây lộ 473E8.5

Thứ sáu, 19/4/2024 | 08:50 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Cải tạo và nâng cấp đường dây lộ 473E8.5

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2400063073

Nguồn vốn: ĐTXD (KHCB)

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 17/04/2024 07:55

Thời điểm đóng/mở thầu: 24/04/2024 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 34.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong