Tin trong nước

Hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 3 phát huy vai trò cắt giảm lũ cho hạ du

Thứ ba, 1/8/2023 | 14:18 GMT+7
Hồ chứa thủy điện Đồng Nai 3 đã phát huy vai trò cắt giảm lũ trong những ngày mưa lớn vừa qua, giảm thiểu thiệt hại cho vùng hạ du nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4.

Mực nước hồ, hạ lưu nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 lúc 7 giờ 30 ngày 31/7/2023.

Ngày 31/7 mực nước hồ thủy điện Đồng Nai 3 đạt cao trình 576,85/590m, như vậy nước hồ đang thấp hơn 13,15m so với mực nước dâng bình thường 590m, tương ứng dung tích hữu ích hiện tại là 261,8 triệu m3 nước, dung tích này ít hơn 629,5 triệu m3 nước so với dung tích hồ ở mực nước dâng bình thường. Vì vậy, trong những ngày qua hồ chứa thủy điện Đồng Nai 3 đã tích toàn bộ lượng nước về hồ và đảm bảo phát huy vai trò cắt, giảm lũ nhằm giảm thiểu thiệt hại cho vùng hạ du Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4.

Trong các ngày qua mưa lớn trải đều từ thượng lưu đến hạ lưu Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, ở hạ lưu lượng mưa rất lớn làm cho mực nước sông Đồng Nai ở hạ du tăng cao, ở thượng lưu từ ngày 28/7 đến 31/7, lưu lượng về  lớn nhất của hồ chứa Đồng Nai 3 là 327,1 m3/s, mực nước hồ Đồng Nai 3 ngày 31/7 là 576,85 m. 

Công ty Thủy điện Đồng Nai đã phối hợp Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia để giảm huy động các tổ máy, qua đó đã tích 43,57 triệu m3 nước và không xả điều tiết qua tràn về hạ du. Như vậy, nếu không có hồ thủy điện Đồng Nai 3, thì lượng nước đổ về hạ lưu sông Đồng Nai sẽ rất cao có thể gây ngập lụt cho vùng hạ du.

Trong những năm qua, Công ty Thủy điện Đồng Nai đang phát huy tốt vai trò giảm lũ, nhằm giảm thiểu thiệt hại cho vùng hạ du nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4.

Hồ chứa thủy điện Đồng Nai 3 là hồ chứa điều tiết năm có dung tích gần 1,7 tỷ m3 có chức năng điều tiết nước kết hợp với phát điện. Khi có lũ, hồ chứa thủy điện Đồng Nai 3 có nhiệm vụ tích nước, điều tiết giảm lũ cho hạ du. 

Công ty Thủy điện Đồng Nai vận hành điều tiết các hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 tuân thủ theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai, phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện cùng chính quyền địa phương tại 2 tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng và các chủ hồ trên lưu vực sông Đồng Nai trong việc phòng chống lũ lụt, phát huy tốt vai trò giảm lũ, nhằm giảm thiểu thiệt hại cho vùng hạ du nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4.

Link gốc

 

Theo: Dân Việt