Diễn đàn năng lượng

Huy động tài chính xanh phục vụ tăng trưởng bền vững và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước

Thứ sáu, 25/11/2022 | 22:18 GMT+7
Chiều 25/11/2022, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế “Tăng cường hợp tác với các Quỹ Đầu tư nhằm huy động tài chính xanh phục vụ tăng trưởng bền vững và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước”.
 

Ông Nguyễn Tài Anh- Phó Tổng Giám đốc EVN (ngồi giữa hàng trên) tham dự hội nghị.
 
Tham dự hội nghị có ông Bùi Thanh Sơn - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Hoàng Anh – Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; ông Nguyễn Chí Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC.
 
Về phía EVN, ông Nguyễn Tài Anh – Phó Tổng giám đốc tập đoàn dự hội nghị và tham gia thảo luận tại chuyên đề các mô hình quỹ đầu tư công trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam.
 
Hội nghị còn có gần 200 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự trực tiếp, trực tuyến...
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhấn mạnh, phát triển bền vững và tăng trưởng xanh là những mục tiêu lớn của Chính phủ Việt Nam nhằm kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa phát triển kinh tế, phát triển xã hội với bảo vệ môi trường. Với vai trò là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 19 tập đoàn, tổng công ty quy mô lớn, quan trọng của cả nước, Ủy ban đang xây dựng và thực hiện Chiến lược tổng thể đầu tư phát triển doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý; trong đó tập trung huy động hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ phát triển bền vững trên cơ sở khoa học, kỹ thuật, công nghệ và đổi mới sáng tạo và thu hút các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài có năng lực và kinh nghiệm nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển doanh nghiệp. 
 
Ông Nguyễn Hoàng Anh tin tưởng Hội nghị sẽ là cầu nối thiết thực, hiệu quả giữa các quỹ đầu tư, tổ chức tài chính quốc tế với các cơ quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, giúp các bộ, ngành của Việt Nam nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ trong việc hợp tác với các quỹ đầu tư huy động nguồn tài chính cho tăng trưởng xanh và bền vững.
 
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, huy động hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài kết hợp với các nguồn lực trong nước cho phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững là mục tiêu, yêu cầu nhất quán và cấp thiết của Việt Nam. Bên cạnh dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Việt Nam đang đẩy mạnh thu hút nguồn tài chính xanh và nguồn vốn từ các quỹ đầu tư nhằm phục vụ cơ cấu lại nền kinh tế, với trọng tâm là cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước, và tận dụng các động lực tăng trưởng mới về chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh. Đây vừa là vấn đề cấp thiết khi Việt Nam là một trong những nước chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, vừa là vấn đề chiến lược nhằm nâng cao năng suất, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. 
 
Với quyết tâm mạnh mẽ đó, Việt Nam là nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố của một điểm đến hứa hẹn cho các khoản đầu tư và nguồn vốn xanh và bền vững của các Quỹ đầu tư và các tổ chức tài chính quốc tế. Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẵn sàng đóng vai trò cầu nối góp phần thúc đẩy hiện thực hóa các cơ hội hợp tác đầu tư – kinh doanh giữa các đối tác Việt Nam và quốc tế, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định.
 
Tại hội nghị, các chuyên gia, tổ chức quốc tế, các quỹ đầu tư đã chia sẻ nhận định về tiềm năng tăng trưởng bền vững tại Việt Nam; đồng thời thảo luận về kinh nghiệm quốc tế và các khuyến nghị cho Việt Nam về cách tiếp cận các nguồn tài chính quốc tế, bao gồm nguồn vốn của các quỹ đầu tư và tổ chức tài chính, phục vụ cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển bền vững của Việt Nam.
Minh Tuấn