EVN hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện

Kịp thời triển khai giảm giá điện, tiền điện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Thứ sáu, 27/8/2021 | 14:58 GMT+7
Công ty Điện lực Quảng Trị đã kịp thời triển khai thực hiện  giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng COVID-19 đợt 3 đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
 
Nhân viên Điện lực Đông Hà tiếp nhận hồ sơ của khách hàng về hưởng chính sách giảm giá điện - Ảnh: T.N
 
Theo đó, Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) đã quán triệt đến toàn thể CB-CNV trong đơn vị nắm vững các nội dung về “thời gian áp dụng, đối tượng khách hàng được hỗ trợ, cách thức tính toán hóa đơn được giảm giá điện, giảm tiền điện”, đặc biệt là đối với các CB-CNV làm nhiệm vụ giao tiếp, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Tăng cường công tác truyền thông việc giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện (KHSDĐ) bị ảnh hưởng bởi COVID-19 đợt 3 trên báo chí và mạng xã hội. Đề nghị Sở Công thương có văn bản đề nghị Sở Y tế cung cấp danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống COVID-19 không thu phí, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cung cấp cho PC Quảng Trị danh sách các đơn vị còn đủ điều kiện xác định là cơ sở lưu trú du lịch, làm cơ sở cho việc thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện.
 
Cung cấp danh sách cơ sở phục vụ phòng, chống COVID-19 không thu phí trên địa bàn cho các điện lực trực thuộc. Chỉ đạo Phòng công nghệ thông tin và các điện lực kiểm thử chương trình tính hóa đơn sau khi CPCIT cập nhật phiên bản CMIS 3.0 về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi COVID-19 đợt 3. Phối hợp và hỗ trợ đơn vị giải đáp chương trình giảm giá điện, giảm tiền điện, quy trình phúc tra chỉ số công tơ, công cụ theo dõi điện năng, cách tính hóa đơn tiền điện… cho các khách hàng có kiến nghị. Liên kết hoặc đăng tải trực tiếp công cụ tính toán hóa đơn trực tuyến lên website của PC Quảng Trị ngay sau khi công cụ tính toán hóa đơn trực tuyến được đăng tải trên website CSKH của EVNCPC.
 
Dựa trên cơ sở dữ liệu thông tin khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch đã được hỗ trợ giảm giá điện do bị ảnh hưởng bởi COVID-19 đợt 2 theo văn bản số 9764/BCT-ĐTĐL ngày 18/12/2020 của Bộ Công thương để rà soát, kiểm tra và áp dụng giảm giá bán điện cho các trường hợp còn đủ điều kiện. Rà soát và thông báo cho tất cả khách hàng kinh doanh là cơ sở lưu trú du lịch mới phát sinh sau lần hỗ trợ giảm giá điện COVID-19 đợt 2 trên địa bàn đơn vị về chính sách giảm giá điện, giảm tiền điện do bị ảnh hưởng COVID-19 đợt 3. Đề nghị khách hàng cung cấp hồ sơ để phục vụ việc xác minh và hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện.
 
Đối với khách hàng có hồ sơ đủ điều kiện là cơ sở lưu trú du lịch được cấp sau ngày 1/6/2021 thì thời gian giảm giá điện được tính từ thời gian khách hàng được xác nhận là đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Đối với khách hàng là đơn vị bán lẻ điện nông thôn đề nghị khách hàng cung cấp hồ sơ để thực hiện việc giảm giá bán điện, giảm tiền điện theo hướng dẫn của EVN tại văn bản số 3111/EVN-KD+TCKT ngày 4/6/2021. Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện COVID-19 đợt 3 cho các KHSDĐ, đảm bảo tất cả khách hàng đều được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định.
 
Tăng cường kiểm soát kết quả tính hóa đơn trước khi xác nhận số liệu phát hành hóa đơn về công ty để tránh sai sót, đặc biệt là các trường hợp khách hàng có sự thay đổi mục đích sử dụng điện trong kỳ hóa đơn. Giải đáp cặn kẽ về chương trình giảm giá điện, giảm tiền điện, quy trình phúc tra chỉ số công tơ, các công cụ theo dõi tiêu thụ điện năng, cách tính hóa đơn tiền điện cho các khách hàng có kiến nghị. Bố trí cán bộ thực hiện giao tiếp khách hàng phối hợp với nhân viên Trung tâm CSKH để giải đáp, xử lý kịp thời, chính xác các yêu cầu của khách hàng liên quan đến việc giảm giá điện, giảm tiền điện, không để xảy ra sai sót làm khách hàng phản ứng, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, uy tín của công ty.
 
Từ đó thực hiện việc giảm giá bán điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện cho khách hàng sử dụng điện là cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan.
 
Giảm tiền điện các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống COVID-19 trong thời gian có người đang thực hiện cách ly y tế đáp ứng các điều kiện sau: Doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống COVID-19; không thu chi phí hoặc có thu một số khoản chi phí của người phải cách ly quy định tại điểm b Khoản 3, điểm b Khoản 4, điểm b Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ - CP ngày 8/2/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống COVID-19. Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19. Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19. Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện là 7 tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6/2021 đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12/2021.
 
Tính đến ngày 20/8/2021 PC Quảng Trị đã thực hiện chính sách giảm giá điện, giảm tiền điện cho 169 khách hàng với tổng số tiền hỗ trợ trên 2 tỉ đồng, trong đó 138 cơ sở lưu trú, du lịch bị ảnh hưởng bởi COVID-19 được giảm giá điện với tổng số tiền trên 1,5 tỉ đồng và 31 cơ sở phục vụ phòng, chống COVID-19 không thu phí với tổng số tiền giảm trên 500 triệu đồng.
 
Mặc dù EVN cũng gặp rất nhiều khó khăn do tác động của COVID-19 nhưng với tinh thần tích cực chia sẻ với những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của COVID-19 và các cơ sở cách ly, cơ sở y tế phòng chống dịch, EVN đã kịp thời thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện 3 đợt trong các năm 2020, 2021 với tổng số tiền hơn 13.800 tỉ đồng.
 
 
Theo: Báo Quảng Trị