Tiến độ công trình

Hải Dương yêu cầu 4 huyện khẩn trương triển khai các phần việc liên quan Dự án đường dây 500 kV mạch 3

Thứ năm, 2/11/2023 | 08:43 GMT+7
UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản số 4070/UBND - VP gửi các sở, ngành, địa phương trong tỉnh chỉ đạo việc thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhằm triển khai dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Dự kiến hướng tuyến Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu UBND các huyện Ninh Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Bình Giang nơi có Dự án đường dây 500 kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I – Phố Nối đi qua khẩn trương chỉ đạo rà soát, chủ động cân đối chỉ tiêu sử dụng đất năng lượng để bố trí cho dự án. Hoàn thiện thủ tục phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo thẩm quyền, đồng thời thống kê gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung (nếu có) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 965/CĐ-TTg ngày 13/10/2023.

Các địa phương trên chủ trì, phối hợp các Sở Công thương, Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương chủ động tổ chức tuyên truyền, vận động để người dân trên địa bàn hiểu rõ tầm quan trọng, cấp thiết của dự án đối với an ninh năng lượng quốc gia, tạo sự đồng thuận, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, kích động gây mất an ninh trật tự địa phương.

Chủ trì, phối hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (chủ đầu tư dự án) và các sở, ngành, đơn vị liên quan làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm quyền lợi của người dân; tập trung giải phóng, bàn giao mặt bằng trước đối với các khu vực cần thiết phải tổ chức thi công sớm như khu vực móng, cột... theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương giao các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động hướng dẫn, giám sát, đôn đốc UBND các huyện Ninh Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Bình Giang trong quá trình tổ chức thực hiện bảo đảm quy định pháp luật hiện hành; tham mưu, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc (nếu có).

Trước đó, ngày 24/10, Văn phòng Chính phủ đã gửi Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện đầu tư các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên). Thông báo nhấn mạnh Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực truyền tải của hệ thống điện quốc gia, góp phần đáp ứng yêu cầu cấp thiết bảo đảm cung ứng đủ điện cho miền Bắc, phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân trong các năm tiếp theo, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, uy tín của Việt Nam đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa, phối hợp chặt chẽ hơn, chủ động giải quyết nhanh nhất các thủ tục, hồ sơ, công việc liên quan đến dự án.

Đường dây 500 kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối có chiều dài khoảng 124 km, đi qua các tỉnh Hải Dương, Nam Định, Thái Bình và Hưng Yên. Đây là tuyến quan trọng trong việc cấp điện cho khu vực miền Bắc, nhất là thời điểm các nhà máy thủy điện miền Bắc phát thấp. Tại Hải Dương, dự án đi qua 4 huyện Bình Giang, Ninh Giang, Thanh Miện và Gia Lộc.

Xuân Tiến