Tiến độ công trình

UBND tỉnh Nghệ An đôn đốc các sở, ngành, địa phương vào cuộc tích cực để bàn giao mặt bằng Dự án đường dây 500kV mạch 3

Thứ sáu, 3/11/2023 | 13:38 GMT+7
UBND tỉnh Nghệ An vừa có Công văn số 9176/UBND-CN gửi các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện các Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua địa bàn tỉnh.

Hướng tuyến dự kiến của Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch (Quảng Bình) – Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Thông báo số 440/TB-VPCP, ngày 26/10/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện đầu tư các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá việc thực hiện các công trình năng lượng tại Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện đã được phê duyệt để cân đối bố trí đất cho dự án.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án đường dây 500kV mạch 3; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư liên quan đến dự án; bàn giao mặt bằng đảm bảo tiến độ triển khai xây dựng dự án theo đúng quy định.

Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ NN&PTNT giải trình nội dung thẩm định về hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng.

Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã: Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai và cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ UBND tỉnh đã giao về triển khai thực hiện dự án Đường dây 500kV mạch 3 kéo dài ra miền Bắc (đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An).

Tại Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 26/10/2023 kết luận cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện đầu tư các dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu UBND các tỉnh có dự án đi qua khẩn trương rà soát, chủ động cân đối chỉ tiêu sử dụng đất năng lượng để bố trí cho dự án, hoàn thiện thủ tục phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo thẩm quyền. Thống kê gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 965/CĐ-TTg ngày 13 /10/ 2023.

Đồng thời, chủ động tổ chức tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ tầm quan trọng, cấp thiết của dự án đối với an ninh năng lượng quốc gia, tạo sự đồng thuận, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, kích động gây mất an ninh trật tự địa phương. Làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm quyền lợi của người dân; tập trung giải phóng, bàn giao mặt bằng trước đối với các khu vực cần thiết phải tổ chức thi công sớm như khu vực móng, cột,...

Đối với các dự án Đường dây 500 kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa và dự án Đường dây 500 kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu, UBND các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình khẩn trương có báo cáo tiếp thu giải trình về ý kiến tham gia thẩm định của các Bộ, cơ quan liên quan về hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng gửi Bộ NN&PTNT.

Xuân Tiến