Năm 2022, ngành điện Quảng Nam sản xuất được 2.411 triệu kWh

Thứ sáu, 23/12/2022 | 11:00 GMT+7
Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do các yếu tố khách quan, song tập thể cán bộ, người lao động Công ty Điện lực Quảng Nam đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo cung ứng điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Năm 2022, ngành điện Quảng Nam sản xuất 2.411 triệu kWh.

 
Trong năm 2022, PC Quảng Nam đã sản xuất 2.411 triệu kWh, tăng 8,17% so với cùng kỳ; Tổn thất điện năng thực hiện 3,45%, thấp hơn 0,84% so với cùng kỳ.
 
Công tác bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục sự cố được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đảm bảo cung cấp điện thông suốt. Trong năm, Công ty triển khai đầu tư xây dựng 112 hạng mục công trình với tổng vốn gần 300 tỷ đồng.
 
Theo: Đài PT-TH Quảng Nam