Tin trong nước

Nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát trong Đảng

Thứ năm, 16/3/2023 | 10:34 GMT+7
Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật Đảng, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Kiểm tra, giám sát để hạn chế vi phạm của đảng viên

Lãnh đạo EVNCPC thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị điện lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Trong ảnh: Đoàn kiểm tra, giám sát của EVNCPC kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa và của năm 2022 tại Đảng bộ Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung. Ảnh: T.H

Ông Trương Thiết Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNCPC cho rằng, công tác KTGS của Đảng ủy EVNCPC và cấp ủy cơ sở thời gian qua đã góp phần quan trọng hạn chế các vi phạm của đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), tạo niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của các cấp ủy trong thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị...

Cùng quan điểm, ông Trần Đình Lành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng cho hay, qua công tác KTGS định kỳ của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy EVNCPC đã giúp đơn vị nhận rõ những hạn chế, khuyết điểm nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ công ty để kịp thời uốn nắn, khắc phục và phát huy ưu điểm, thành tích của đơn vị.

Đồng thời, giải quyết kịp thời những vướng mắc, bảo đảm mối quan hệ lao động hài hòa; động viên toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đã đề ra. “Hiện Đảng bộ công ty có hơn 300 đảng viên sinh hoạt tại 23 chi bộ. Năm 2022, UBKT Đảng ủy đã tiến hành giám sát đối với 4 TCCSĐ. Theo đó, các TCCSĐ và các đảng viên được giám sát đều thực hiện tốt công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, chuyên môn và nhiệm vụ chính trị được giao”, ông Lành nói.

Theo đánh giá của UBKT Đảng ủy EVNCPC, trong quá trình tổ chức thực hiện, cấp ủy các cấp đã gắn công tác KTGS với xây dựng và củng cố TCCSĐ, thực hiện phương châm lấy tự kiểm tra là chính. Vì vậy, các tổ chức Đảng được KTGS đã phát huy tốt tinh thần tự phê bình và phê bình; nâng cao ý thức trách nhiệm, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tạo chuyển biến về công tác KTGS của Đảng trong tình hình mới.

Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng

Theo bà Trần Thị Thanh Vân, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy kiêm Trưởng ban kiểm tra và thanh tra của EVNCPC, năm 2022, Đảng ủy thành lập đoàn kiểm tra và thực hiện kiểm tra đối với 4 tổ chức Đảng, 3 chi bộ trực thuộc và các bí thư của các tổ chức Đảng được kiểm tra. Đồng thời tiến hành giám sát đối với 4 tổ chức Đảng và các phó bí thư các tổ chức Đảng được giám sát; UBKT các Đảng ủy trực thuộc đã giám sát 18 chi bộ trực thuộc và 12 bí thư chi bộ. Về thi hành kỷ luật Đảng, trong năm 2002 có 2 đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách do có vi phạm là sinh con thứ 3.

Theo bà Vân, công tác KTGS năm 2022 tập trung vào các nội dung liên quan đến việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế làm việc; việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 05-KL/TW ngày 3-6-2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7-12-2015 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23-3-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ...

Ông Trương Thiết Hùng cho rằng, để làm tốt công tác KTGS, trước hết cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các TCCSĐ. Vì vậy, những năm qua, Đảng ủy EVNCPC chú trọng việc tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định về công tác KTGS tới 100% cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Tổng Công ty đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng, từ việc chủ động tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế về công tác kiểm tra đến việc xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ KTGS để định hướng cho cấp ủy và UBKT các cấp nắm bắt và triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã thực hiện nghiêm túc công tác KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng; Đảng ủy và các tổ chức Đảng trực thuộc đều xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS theo từng năm… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số chi bộ trong sinh hoạt định kỳ vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW về nâng cao chất lượng sinh hoạt trong tình hình mới. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của một số tổ chức Đảng  chưa bảo đảm về thời gian quy định…

“Để khắc phục những hạn chế trên, thời gian tới, cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu cần tập trung phát huy kết quả và kinh nghiệm đã đạt được trong năm 2022. Trong đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn UBKT cấp mình và cấp ủy tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác KTGS. Đồng thời, thường xuyên nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy trong công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng”, ông Hùng nhấn mạnh.

Link gốc

 

Theo: Báo Đà Nẵng