Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 vừa sản xuất kinh doanh, vừa chú trọng học tập

Chủ nhật, 11/12/2022 | 18:43 GMT+7
Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (Bình Thuận) còn tổ chức cho cán bộ công nhân viên làm việc theo ca được học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
 
Qua các buổi học “Ngày H“, cán bộ công nhân viên được nâng cao tính chủ động, trau dồi kiến thức trong đào tạo. Ảnh Vĩnh Tân
 
Mặc dù những ngày cuối năm rất bận rộn gấp rút hoàn thành nhiệm vụ Kế hoạch Sản xuất – Kinh doanh (KHSXKD) năm 2022 EVN giao, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 vẫn chú trọng tổ chức cho CBCNV làm việc theo ca được học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Nhà máy gọi những buổi học tập này là “Ngày H”.
 
Mục đích của các buổi học là để kiểm tra chất lượng, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi huấn nội bộ về chuyên môn nghiệp vụ và diễn tập xử lý sự cố trong sản xuất điện.
 
Theo Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4,  qua các buổi làm việc “Ngày H" như vậy, cán bộ công nhân viên đã được nâng cao tính chủ động, tự giác học tập, tích cực tham gia, trau dồi kiến thức trong đào tạo, bồi huấn nội bộ và diễn tập sự cố của kíp vận hành; chủ động phát hiện, kịp thời rút kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo.
 
Qua các buổi học thực tế như thế, đội ngũ sản xuất trực tiếp được nắm bắt kịp thời các thông tin về công tác điều hành cũng như sản xuất của Nhà máy, các thông tin khác liên quan đến việc làm, thu nhập,…từ đó tạo tâm lý thoải mái làm việc, sẵn sàng cống hiến tâm sức cùng Ban Lãnh đạo Nhà máy hoàn thành mọi nhiệm vụ khó khăn được giao phó.
 
Như trong một buổi học tập vào ngày 9.12,  ông Vũ Thanh Hải – Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã trực tiếp giảng dạy chuyên đề về kế hoạch sản xuất, kinh doanh, giải thích các khái niệm, thông tin Kinh doanh của Nhà máy như Doanh thu của đơn vị từ đâu mà có, Cơ cấu chi phí SXKD từ những thành phần nào, công tác trích lập quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, các yếu tố ảnh hưởng liên quan trực tiếp đến thu nhập của CBCNV, NLĐ…
 
Tại buổi học “Ngày H”, ông Vũ Thanh Hải đã biểu dương những nỗ lực mà toàn thể CBCNV Nhà máy đang phấn đấu để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được EVN giao, tuy nhiên ông cũng chỉ ra các điểm còn hạn chế, khiếm khuyết cần ngay lập tức nhìn nhận, khắc phục để về đích các mục tiêu đã đặt ra từ đầu năm.
 
Theo: Lao động