PC Yên Bái: Bồi huấn kiến thức An toàn lao động - Vệ sinh lao động năm 2022

Thứ sáu, 9/12/2022 | 16:13 GMT+7
Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV), sáng ngày 09/12/2022, Công ty Điện lực (PC) Yên Bái tổ chức lớp huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ về công tác an toàn lao động cho 36 CBCNV.

Quang cảnh lớp bồi huấn.

Tham dự lớp bồi huấn là CBCNV An toàn vệ sinh viên của Công ty tại các Tổ quản lý tổng hợp, Đội quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp các Điện lực; Các An toàn vệ sinh viên tại các TBA 110 kV - Đội QLVH lưới điện cao thế Yên Bái.
 
Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại lớp huấn luyện, ông Vũ Duy Khương - Phó Giám đốc PC Yên Bái đã nêu ra một số tồn tại trong công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong thời gian vừa qua tại đơn vị, đồng thời nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của lực lượng ATVSV trong thời gian tới. Đặc biệt, ông Vũ Duy Khương nhấn mạnh: “Mỗi cán bộ công nhân viên tiếp tục cùng nâng cao vai trò trách nhiệm của mình thì sẽ góp phần đẩy lùi tai nạn lao động, đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng ngày và tuyệt đối nói không với tai nạn …”.
 
Tại lớp huấn luyện, các An toàn vệ sinh viên được lãnh đạo các phòng như: An toàn, Tổ chức Nhân sự và đại diện Công đoàn PC Yên Bái truyền đạt những nội dung cơ bản liên quan đến công tác ATVSLĐ; Hệ thống các văn bản pháp luật về ATVSLĐ; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phương pháp hoạt động của mạng lưới ATVSV cơ sở; Cách nhận diện mối nguy và các biện pháp phòng ngừa. Bên cạnh đó, các An toàn vệ sinh viên cũng đã được nghe các nội dung của bản nội quy lao động và thỏa ước lao động tập thể của Tổng công ty Điện lực miền Bắc hiện hành.
 
Cũng tại buổi bồi huấn, các học viên còn được bồi huấn một số văn bản quy định mới của pháp luật về an toàn lao động của các Bộ, ngành và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Được hướng dẫn thực hiện các quy trình an toàn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Ngoài ra, buổi bồi huấn cũng là dịp để các ATVSV được trao đổi trực tiếp với các lãnh đạo phòng chức năng của Công ty và Công Đoàn Công ty để được giải đáp các vướng mắc liên quan đến công tác ATVSLĐ.
 
Bồi huấn và huấn luyện bổ sung kỹ năng, phương pháp hoạt động cho mạng lưới ATVSV là rất quan trọng, vì lực lượng An toàn vệ sinh viên sẽ là "cánh tay nối dài" của Công đoàn Công ty, cũng như các Công đoàn cơ sở thành viên trong việc kiểm tra, giám sát về lĩnh vực an toàn bảo hộ lao động. Điều này giúp cho những CBCNV nằm trong mạng lưới ATVSV được trang bị, bồi dưỡng thêm kiến thức, nâng cao nghiệp vụ và khả năng vận dụng vào trong thực tế sản xuất nhằm đảm bảo hiệu quả công tác ATVSLĐ, ngăn chặn tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Link gốc
Theo: CN&TD