PC Đắk Lắk: Vận hành tối ưu công suất phản kháng trong hệ thống điện

Thứ sáu, 18/11/2022 | 09:39 GMT+7
Trong các năm qua, PC Đắk Lắk quan tâm, chú trọng vận hành tối ưu công suất phản kháng trên lưới điện. 
Công nhân PC Đắk Lắk đang kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống tụ bù.
 
Điều này góp phần làm giảm tổn thất điện năng, cải thiện chất lượng điện áp cũng như đảm bảo hệ số cosphi trên lưới để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.
 
Hệ thống điện Đắk Lắk hiện có 14 trạm 110kV với tổng dung lượng 745MVA; 05 trạm trung gian 35/22kV, tổng dung lượng 46.700 kVA; hơn 6.100 TBA phụ tải, dung lượng gần 1.800.000 kVA; 460 km đường dây 110kV; 230 km đường dây 35kV; trên 4.500 km đường dây 22kV; nguồn điện đấu nối vào lưới điện có tổng công suất hơn 910 MW. Cùng với hệ thống này, PC Đắk Lắk đang quản lý tụ bù trung, hạ áp có tổng dung lượng quản lý gần 300 MVAr.
 
Với hiện trạng lưới điện đặc thù của vùng Tây Nguyên nói chung, phụ tải thường tập trung cuối nguồn, đường dây với bán kính cấp điện dài. Do đó, để đảm bảo nâng cao hệ số cosφ tương ứng với tốc độ tăng trưởng phụ tải, công tác đầu tư xây dựng lắp đặt tụ bù trung, hạ áp cũng được PC Đắk Lắk chú trọng. 
 
Trong năm 2022, Công ty đã triển khai tính toán để thực hiện lắp đặt mới 15 cụm bù trung áp tự động tổng dung lượng 4,5 MVAr; lắp đặt bổ sung 03 máy cắt đóng cắt tự động cho bộ tụ bù cố định hiện có; đầu tư 109 tủ tụ bù hạ áp với dung lượng 4,8 MVAr. 
 
Dự kiến năm 2023, PC Đắk Lắk tiếp tục lắp đặt mới 15 cụm bù trung áp tự động tổng dung lượng 4,5 MVAr và lắp đặt bổ sung 05 máy cắt đóng cắt tự động cho bộ tụ bù cố định hiện có. Đồng thời, các đơn vị đã triển khai tính toán nhu cầu công suất phản kháng đến năm 2025, trong đó, công suất dự kiến của năm 2024 khoảng 10,4 MVAr và năm 2025 là 11 MVAr.
 
Song song với công tác đầu tư xây dựng, PC Đắk Lắk thường xuyên theo dõi tình trạng phát ngược công suất phản kháng trên các chương trình theo dõi chỉ số từ xa DSPM, tableau từ đó có số liệu phân tích phụ tải vào từng thời điểm khác nhau. Tình trạng vận hành tụ bù tại TBA, tụ bù rải trên đường dây hạ áp được theo dõi thường xuyên, giám sát chặt chẽ để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp khi phụ tải biến động. Công tác tự động hóa cũng được Công ty quan tâm. 
 
Tính đến nay, PC Đắk Lắk đã đưa vào vận hành 34,63 MVAr dung lượng bù tự động, chiếm 78% tổng dung lượng bù trung thế. Theo kế hoạch, dự kiến đến hết năm 2024, Công ty sẽ hoàn thành chuyển đổi 100% các cụm tụ bù đóng cắt tự động trên lưới điện. Sự kết hợp của hệ thống tự động với việc theo dõi tính chất phụ tải của từng xuất tuyến, điều chỉnh thông số cài đặt rơle, tự động đóng cắt tụ bù phù hợp với các khoảng thời gian trong ngày theo nhu cầu phụ tải, góp phần mang lại hiệu quả không nhỏ trong công tác quản lý vận hành tụ bù trên lưới điện.
 
Định kỳ, PC Đắk Lắk cũng triển khai thực hiện nhiều biện pháp trong công tác quản lý tụ bù, để đảm bảo giao nhận vô công các xuất tuyến trung áp theo quy định. Việc sửa chữa các bộ tụ bù, điều khiển, máy cắt bị hư hỏng, đảm bảo hệ số công suất cosφ giao động từ 0,97 đến 1,0 tại hệ thống đo đếm được triển khai kịp thời. Đối với TBA chuyên dùng của khách hàng đầu tư, các Điện lực hỗ trợ khách hàng phần nhân công, cài đặt trị số tác động của bộ điều khiển cosϕ điều khiển ở ngưỡng đóng 0,95L và cắt ở 1,0 hoặc đóng 0,98L và cắt ở 0,98C tùy theo từng loại điều chỉnh cosϕ hiện đang lắp đặt tại trạm. Đơn vị còn theo dõi chặt chẽ lượng công suất phản kháng trên lưới điện, để hoán chuyển hợp lý các bộ tụ bù trên lưới điện.
 
Ngoài ra, PC Đắk Lắk hiện đang quản lý nguồn điện mặt trời có tổng suất 760 MWp, trong đó phần đấu nối lưới điện trung hạ áp hơn 650 MWp và phần còn lại đấu trên lưới 110kV. Đối với khách hàng hoặc chủ đầu tư điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đấu nối trung áp, Công ty đã thực hiện phối hợp kiểm tra thông số cài đặt inverter, có giải pháp đóng/cắt phù hợp hạn chế hiện tượng truyền tải ngược công suất phản kháng lên lưới trung áp vào thời điểm ban đêm.
 
Có thể thấy, việc thực hiện tốt công tác quản lý vận hành tối ưu công suất phản kháng đang mang lại chất lượng điện năng cao hơn cho toàn bộ hệ thống điện cũng như có nhiều lợi ích về kinh tế, góp phần nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Trong giai đoạn sắp tới, PC Đắk Lắk sẽ tiếp tục triển khai ứng dụng khoa học công nghệ vào việc kiểm soát, vận hành tụ bù nhằm thuận tiện trong công tác quản lý vận hành, từng bước hiện đại hóa lưới điện.
Theo: CPC