PC Đắk Nông: Nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện, giảm tổn thất điện năng

Thứ hai, 18/9/2023 | 16:30 GMT+7
Xác định nhiệm vụ giảm tổn thất điện năng (TTĐN) trên lưới điện là một nhiệm vụ rất quan trọng, vì vậy trong các năm qua, PC Đắk Nông tập trung nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các biện pháp giảm TTĐN, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng điện năng và các dịch vụ cung cấp điện.

PC Đắk Nông đẩy nhanh tiến độ công trình chống quá tải lưới điện.

Để hoàn thành kế hoạch tổn thất điện năng Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) giao, Công ty yêu cầu các Điện lực trực thuộc tiếp tục có giải pháp thay đổi đột phá trong công tác quản lý, điều hành; đồng thời thực hiện nghiêm túc việc khắc phục các tồn tại khiếm khuyết trên lưới điện, hạn chế tối đa sự cố; tăng cường công tác vệ sinh, bảo dưỡng lưới điện để ngăn ngừa sự cố xảy ra, đảm bảo phương thức vận hành tối ưu nhằm giảm tổn thất điện năng.

Cùng với đó, Công ty kiện toàn và nâng cao chất lượng bộ máy quản lý công tác giảm TTĐN từ cấp tổ, đội, Điện lực đến công ty; hàng tháng công ty đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm TTĐN và đề ra các biện pháp cụ thể để các đơn vị triển khai thực hiện. Các Điện lực lập kế hoạch kiểm tra các khu vực có tổn thất cao, phấn đấu đưa tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2023 về còn 4,26%.

Ngoài ra, PC Đắk Nông đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên để nâng cấp và cải tạo hệ thống lưới điện. Công ty ưu tiên đầu tư cải tạo các đường dây trung áp mang tải cao, tổn thất lớn, lập phương án đầu tư cải tạo nâng tiết diện dây dẫn; xây dựng mới, cải tạo mạch liên lạc khép vòng các đường dây, đảm bảo chuyển nguồn công suất khi chuyển lưới; cấy TBA phụ tải và đầu tư lưới điện hạ áp để giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất và đảm bảo chất lượng điện năng, phấn đấu giảm sâu các trạm biến áp có tỷ lệ tổn thất cao (TT>5%).

Mặc khác, PC Đắk Nông chú trọng việc ứng dụng thiết bị, công nghệ trong công tác quản lý vận hành lưới điện để giảm TTĐN. Các công nghệ mới được ứng dụng mang lại hiệu quả cao, như công nghệ vệ sinh bằng nước áp lực cao, công nghệ kiểm tra lưới điện bằng thiết bị hiện đại flycam, camera nhiệt..., đồng thời phát hiện sớm và xử lý ngay các vị trí có nhiệt độ tăng cao, gây TTĐN trên lưới điện.

Công tác ghi chỉ số công tơ được công ty giám sát chặt chẽ, thường xuyên chấn chỉnh và xử lý kịp thời; tăng cường kiểm tra định kỳ hệ thống đo đếm, kiểm tra khách hàng sử dụng điện. Khai thác hiệu quả các chương trình đo xa DSPM, RF-Spider, theo dõi các khách hàng có sản lượng bất thường để kịp thời phát hiện và xử lý, đảm bảo số liệu tin cậy để phân tích, đề ra biện pháp giảm TTĐN tối ưu.  

Đến nay tỷ lệ TTĐN của công ty giảm dần theo mỗi năm. Cụ thể năm 2020, tỷ lệ TTĐN chiếm 4,37% thì đến 8 tháng đầu năm 2023 xuống còn 3,91% và phấn đấu đạt kế hoạch Tổng công ty giao năm 2023.

Để phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, các tháng cuối năm 2023, PC Đắk Nông chỉ đạo các Điện lực trực thuộc tăng cường các giải pháp để nhằm hạn chế tổn thất điện năng trên lưới điện. Trong đó, yêu cầu các đơn vị tập trung kiểm tra, xử lý tồn tại, nguy cơ khiếm khuyết của các đường dây, thiết bị, đặc biệt lưu ý các trạm biến áp phân phối, đường dây quá tải hoặc có nguy cơ đầy tải để hoán chuyển nâng công suất, cân pha, san tải kịp thời. 

Đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra các điểm tiếp xúc trên lưới điện; bảo dưỡng đường dây, thí nghiệm định kỳ các trạm biến áp phụ tải; đẩy mạnh kiểm tra, rà soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm sử dụng điện; thường xuyên tổ chức phát quang hành lang đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định.

Để hoàn thành mục tiêu giảm TTĐN kế hoạch năm 2023, ông Nguyễn Ngọc Ánh - Giám đốc PC Đắk Nông yêu cầu các đơn vị trực thuộc nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp trong thời gian tới, gắn trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện giảm TTĐN và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. 

Với sự nỗ lực, quyết liệt thực hiện các giải pháp, PC Đắk Nông phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong đó sẽ hoàn thành tốt chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng năm 2023, góp phần bảo đảm cấp điện liên tục, an toàn, ổn định cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn toàn tỉnh.

Link gốc

 

Theo: Môi trường và đô thị