PC Quảng Ninh noi gương sáng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc tự học và học tập suốt đời

Thứ tư, 27/9/2023 | 08:36 GMT+7
Tự học và học tập suốt đời là luận điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Đối với “Người”, tự học có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những nhân tố quyết định tạo nên trí tuệ đối với mỗi cá nhân.

CBCNV PC Quảng Ninh luôn có ý thức tinh thần học tập chủ động trong các lĩnh vực.

Thấm nhuần tư tưởng đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt những năm qua, tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) đã không ngừng ra sức phấn đấu học tập tinh thần tự học và học tập suốt đời nhằm nâng cao hơn nữa chuyên môn, nghiệp vụ, cùng các kiến thức, kỹ năng trong giải quyết công việc thường ngày.

Thấm nhuần tinh thần tự học và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, PC Quảng Ninh đã xây dựng văn hóa chủ động học tập trong toàn thể CBCNV, để từ đó, từng cá nhân tự nâng cao năng lực, chuyên môn, rèn luyện kỹ năng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trong toàn EVN và EVNNPC. Điều này đã tạo ra môi trường học tập tích cực giúp CBCNV phát triển bản thân, sẵn sàng đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động ở từng cá nhân, đơn vị, bộ phận.

Theo đó, PC Quảng Ninh đã sử dụng hiệu quả các sản phẩm chuyển đổi số, cùng các nguồn dữ liệu đào tạo mở, dữ liệu bài giảng E-learning trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để mở rộng nguồn tri thức. Đồng thời, tập trung nâng cao hiệu quả học tập và tối ưu hóa chi phí; Phát triển các chương trình học tập, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, tài nguyên giáo dục. 

Đến nay, Công ty đã triển khai học tập chủ động theo mô hình 70:20:10. Trong đó, 70% “trải nghiệm thực tế” qua công việc hàng ngày và thực hành; 20% “học tập xã hội” qua quá trình học hỏi, thảo luận với người khác hoặc giao tiếp trực tuyến; 10% “giáo dục” qua các khóa học, sự kiện đào tạo. Thông qua mô hình này, toàn thể CBCNV PC Quảng Ninh đã tích cực tham gia các khóa học trên hệ thống EVN E-learning, cũng như các khóa học hàng tháng do Công ty yêu cầu và tối thiểu 02 khóa học tham khảo khác trong tháng do CBCNV tự tìm kiếm nội dung phù hợp để học tập trong ngân hàng khóa học tham khảo của Hệ thống E-learning. Từ đó đã hình thành thói quen học tập thường xuyên cho CBCNV.

Công nhân PC Quảng Ninh nêu cao tinh thần chủ động học tập để từng cá nhân tự nâng cao năng lực chuyên môn, rèn luyện kỹ năng.

Bên cạnh đó, PC Quảng Ninh còn xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện cụ thể theo từng nhóm. Mỗi phòng ban Công ty đại diện cho 01 nhóm và các đơn vị trực thuộc thành lập các tổ, đội học tập theo nhóm của Công ty. Mặt khác, PC Quảng Ninh cũng tích cực tổ chức các hoạt động để CBCNV chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ lẫn nhau (hình thức sinh hoạt tổ, đội, nhóm), chia sẻ các nguồn dữ liệu học mở đến toàn bộ CBCNV. Đặc biệt, PC Quảng Ninh khuyến khích, tạo điều kiện cho CBCNV tự học tập nâng cao trình độ, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay… đối với bạn bè, đồng nghiệp.

Tại PC Quảng Ninh, lãnh đạo các Đơn vị đã hình thành nên cho mình tính chủ động, tích cực học tập để nâng cao kiến thức, đồng thời truyền cảm hứng đến cán bộ, công nhân viên về tinh thần không ngừng học tập và xây dựng văn hóa học tập; Tăng cường kèm cặp, đào tạo cấp dưới, giúp cấp dưới có thể nắm rõ và hiểu hơn về chuyên môn, nghiệp vụ và các kiến thức, kỹ năng trong công việc.  

Ngọc Lan