Giới thiệu đơn vị

PC Thừa Thiên Huế: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên

Thứ hai, 18/11/2019 | 11:06 GMT+7
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (ĐVTNCSHCM) Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ khóa XI, 2017-2022.

Đoàn thanh niên đồng hành chương trình “Nắng ấm mùa xuân”

Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua 2017-2019 qua công tác Đoàn và phong trào thanh niên có những bước chuyển biến rất tích cực, thực sự hiệu quả trên tất cả các mặt công tác.
 
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) về lý tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị cho ĐVTN phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Công tác giáo dục truyền thống cho ĐVTN được triển khai đồng bộ, sâu rộng, thực chất với nhiều hình thức, nội dung phong phú như: tham gia làm sạch đẹp nghĩa trang liệt sĩ, tham gia tổ chức chương trình “Thắp lửa truyền thống - Sáng mãi niềm tin” tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế, viếng nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn hằng năm, tham gia Hội trại truyền thống do Hội CCB và Đoàn Khối tổ chức vào tháng 5/2019 theo chủ đề “Sáng niềm tin – bừng khát vọng”… từ các hoạt động này đã có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng cho ĐVTN, góp phần củng cố, xây dựng niềm tin trong giới trẻ, hướng thanh niên tới các mục tiêu cao cả của Đảng. ĐTN Công ty đã thực hiện tốt phong trào “5 xung kích”, “4 đồng hành”, “Sáng tạo trẻ”, “4 nhất”:
 
Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”: ĐTN Công ty chú trọng tổ chức và động viên ĐVTN hăng hái thi đua lao động sản xuất, lao động sáng tạo, hiệu quả, nâng cao năng suất góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, với nhiều chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, đảm bảo thời gian, an toàn và kỷ luật lao động, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
 

Đoàn thanh nhiên tham gia Hội trại “Sáng niềm tin- Bừng khát vọng” tháng 5/2019
 
Phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội: được duy trì và đẩy mạnh với nhiều nội dung và mang lại kết quả tích cực. ĐTN đã đồng hành cùng chương trình “Nắng ấm mùa xuân” trao tặng hàng chục phần quà các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại trung tâm nuôi dưỡng xã hội. Đẩy mạnh triển khai các công trình thanh niên góp phần cùng địa phương trong chương trình xây dựng nông thôn mới, được đánh giá cao về tính thiết thực, hiệu quả như: “Ánh sáng nông thôn mới” tại xã Hồng Tiến, thị xã Hương Trà năm 2017; “Ánh sáng nông thôn mới” tại xã A Roàng, huyện A Lưới năm 2018; “Vệ sinh môi trường, tuyên truyền tiết kiệm & sử dụng điện an toàn” tuyến đường Bùi Thị Xuân năm 2018; các công trình “Vườn hoa thanh niên”; “Ngày Chủ nhật xanh”; “Di dời cột điện trung thế ảnh hưởng an toàn giao thông” năm 2019.
 
Phong trào “Sáng tạo trẻ” và phong trào thi đua “4 nhất”: ĐVTN luôn là nhân tố trẻ có kiến thức chuyên môn, đam mê KHKT, lao động sáng tạo, trực tiếp tham gia quá trình sản xuất kinh doanh (SXKD). Trong nhiệm kỳ qua phong trào thi đua lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ (KHCN) là một trong những mục tiêu trọng tâm được ĐTN Công ty quan tâm triển khai. Để nắm bắt kịp với xu thế thời đại của cuộc Cách mạng 4.0, ĐTN đã tổ chức “Đối thoại giữa Ban lãnh đạo Công ty với lực lượng lao động trẻ” tháng 5/2018. Đồng thời, phát động ĐVTN tích cực tham gia các hội thảo khoa học do Công ty tổ chức: “Đẩy mạnh ứng dụng KHCN trong SXKD” tháng 5/2019, Hội thảo “Chuyển đổi doanh nghiệp số - Cách mạng 4.0” tháng 9/2019.
 
Thực hiện chủ đề “Đẩy mạnh ứng dụng KHCN trong SXKD” do Tổng công ty phát động, trong những năm qua, đã có 12 đề tài sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa sản xuất do chính ĐVTN trực tiếp là chủ để tài.
 
Ngoài ra, với tinh thần xung kích sáng tạo, ĐVTN cũng góp phần tích cực triển khai một số dự án và đạt giải cao Hội thi sáng tạo KHCN tỉnh như: dựa án thu thập và biên tập dữ liệu GIS lưới điện tỉnh Thừa Thiên Huế, đây chính là tiền đề thực hiện giải pháp tổng thể số hóa quản lý hạ tầng lưới điện trên nền tảng ứng dụng công nghệ GIS; Giải pháp tích hợp thông tin, dịch vụ ngành điện vào Cổng dịch vụ công tỉnh năm 2017, đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành một trong những tỉnh đầu tiên trên cả nước tích hợp và cung cấp dịch vụ điện trên cổng dịch vụ công trực tuyến; Tham gia vào hệ thống thông tin phản ánh hiện trường Hue-S của năm 2019, Tham gia nghiên cứu giải pháp kết nối, liên thông hệ thống quản lý văn bản của Tỉnh với hệ thống CPC-eOffice...
 
Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ: ĐVTN ra sức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đến nay, đã có hơn 30 học viên theo học đại học và 25 học viên theo học sau đại học.
 
Đoàn thanh niên với công trình “Ánh sáng nông thôn mới” tại xã A Roàng, huyện A Lưới

Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần: ĐVTN tiếp tục hưởng ứng và tham gia sâu rộng với nhiều hoạt động như: duy trì sinh hoạt CLB bóng đá, tạo điều kiện thuận lợi để đội bóng tham gia nhiều giải đấu của tỉnh, đoàn khối và Tổng công ty, thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu với đơn vị bạn nhằm thắt chặt tình đoàn kết và hiểu biết giữa các đơn vị. Ngoài ra, ĐVTN Công ty cũng tham gia tổ chức thêm CLB tennis, duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tuần nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho CBCNV…
 
Công tác xây dựng tổ chức Đoàn được đặc biệt chú trọng, không ngừng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao ý thức, trách nhiệm, chủ động trong mọi hoạt động được các đơn vị đánh giá cao, nhiều hoạt động chuyên môn được lồng ghép với hoạt động Đoàn mang lại hiệu quả cao, đây là điểm nổi bật so với các nhiệm kỳ trước.
 
Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được củng cố nâng cao, từ năm 2017 đến nay đã có 30 đồng chí ĐVTN ưu tú vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, chiếm tỷ lệ 86%, nhiều ĐVTN đã được đề bạt, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo đơn vị, nhiều đồng chí đã được đưa quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty trong những năm đến.
 
Có thể khẳng định Nghị quyết Đại hội ĐTNCSHCM Công ty khóa XI đã được triển khai, thực hiện trên tất cả các mặt, tạo sự chuyển biến tốt trong nhận thức của ĐVTN, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của tuổi trẻ vào tổ chức Đoàn dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hoạt động Đoàn trên nhiều lĩnh vực đã mang lại hiệu quả thiết thực, đây chính là động lực góp phần thúc đẩy SXKD phát triển. Trong thời gian đến, để phát huy tốt vai trò của tổ chức ĐTN Công ty cần thực hiện tốt 5 vấn đề có tính định hướng sau:
 
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của tổ chức Đoàn.
 
Với vai trò là đội dự bị của Đảng, tổ chức ĐTN Công ty cần làm tốt công tác tham mưu cho Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên; tham gia góp ý phê bình đảng viên, cấp uỷ đảng và tạo nguồn cán bộ trẻ cho Đảng. Mặt khác các cấp ủy Đảng cần tăng cường sự lãnh đạo về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; kiểm tra sâu sát công tác thanh niên và giữ mối liên hệ mật thiết với thanh niên, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng chính là nhân tố quyết định, định hướng chính trị để năng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn.
 
Đoàn thanh niên đạt thành tích cao trong các hội thi
 
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho ĐVTN.
 
Trước những thời cơ và thách thức hiện nay, việc bồi dưỡng và xây dựng cho ĐVTN bản lĩnh chính trị vững vàng là rất quan trọng. Cần tận dụng nhiều biện pháp để trang bị lý luận cơ bản cho thanh niên, chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự cường dân tộc, học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM, ý chí quyết chiến quyết thắng đói nghèo, lạc hậu cho thanh niên để góp phần đưa đất nước đi tới phồn vinh.
 
Thực hiện phong trào “5 xung kích” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.
 
ĐVTN phải là lực lượng tiên phong trong phong trào thi đua lao động SXKD và khắc phục hậu quả thiên tai góp phần cùng Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, là lực lượng nòng cốt, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cơ quan, đơn vị giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo của thế hệ trẻ để có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tích cực hưởng ứng các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Nâng cao nhận thức trong việc chấp hành và thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc khi có lệnh.
 
Tăng cường xây dựng, củng cố cơ sở đoàn vững mạnh.
 
Chất lượng chi đoàn phản ánh chất lượng tổ chức đoàn. Xây dựng, củng cố tổ chức ĐTN vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức chính, có khả năng tập hợp đông đảo thanh niên là sự cụ thể hoá quan điểm của Đảng. Cần đưa thanh niên vào các phong trào cách mạng để thử thách, rèn luyện, đồng thời tạo cơ hội cho thanh niên tự khẳng định mình, qua các phong trào cần phát hiện những nhân tố mới tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng, đây chính là điều kiện để xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh. Đồng thời, các cấp ủy đảng phải tin tưởng vào tiềm năng và phẩm chất chính trị của thanh niên, mạnh dạn giao việc cho thanh niên rèn luyện và tạo điều kiện để trưởng thành.
 
Đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn.
 
Đổi mới nội dung sinh hoạt đoàn, gắn các hoạt động của đoàn với cuộc sống đời thường của ĐVTN, với những vấn đề thời sự, chính trị của tỉnh, đơn vị, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của người đoàn viên. Đổi mới phương pháp đánh giá phân loại ĐVTN ở vị trí, địa bàn công tác nào cũng được giao nhiệm vụ cụ thể và được đánh giá, xếp loại trên cơ sở mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 
Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ ĐTNCSHCM Công ty khóa XI, 2017-2022, là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa rất quan trọng của thế hệ trẻ trong năm 2019 lập thành tích cao nhất chào mừng 65 năm ngày truyền thống Ngành Điện, năm chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc của Đảng năm 2021. Tập trung tối đa các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo chuyển biến căn bản diện mạo đô thị Huế và các đô thị vệ tinh xứng tầm là trung tâm của cả nước.

Với khẩu hiệu hành động đã được nêu tại nhiệm kỳ 2017-2019: “Tuổi trẻ Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đoàn kết, trí tuệ, xung kích, sáng tạo, văn minh, hội nhập”, Đảng ủy tin tưởng ĐTNCSHCM Công ty sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức, tự hào và phát huy tính năng động, sáng tạo tự tin để không ngừng phấn đấu học tập, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ hiện đại để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.
Theo: Báo Phụ nữ news