PC Trà Vinh đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục

Thứ hai, 19/6/2023 | 14:27 GMT+7
Công ty Điện lực Trà Vinh bán điện trực tiếp đến 207.175 khách hàng, trong đó 173.630 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt (chiếm 83,81%) và 33.545 khách hàng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt (chiếm 16,19%).

Công nhân Điện lực Càng Long trao đổi tư vấn khách hàng có trạm biến áp chuyên dùng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện.

Sản lượng điện thương phẩm 05 tháng đầu năm 2023 là 523,59 triệu kWh, tăng 4,55% so với cùng kỳ. 05 tháng đầu năm 2023, vào những tháng mùa khô năm 2023, trước tình hình nắng nóng kéo gay gắt kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5/2023 làm cho nhu cầu sử dụng điện trong tỉnh tăng cao so với trung bình nhiều năm, điện nhận lưới 03 tháng đạt 374 triệu kWh tăng 7,3% so với cùng kỳ 2022 trong đó cao điểm nhất vào tháng 4/2023 đạt 131 triệu kWh, trung bình ngày đạt 4,36 triệu kWh tăng 10,73% so với cùng kỳ năm 2022, chủ yếu tập trung vào các phụ tải nuôi trồng thủy sản, trồng màu khu vực huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, thị xã Duyên Hải và những khu vực tập trung đông dân cư.

Nhằm đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt thiết yếu của nhân dân trong tỉnh, ngay từ đầu năm Công ty triển khai nhiều giải pháp như: Phối hợp Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện năm 2023, phương án cung cấp điện năm 2023 “Ứng phó với trường hợp mất cung cầu hệ thống điện miền Nam”; Phối hợp với Công ty Thí nghiệm điện miền Nam thực hiện thí nghiệm định kỳ và kiểm tra vệ sinh các thiết bị tại các Trạm 110/22kV để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục;  Đóng điện đưa vào vận hành đường dây 110kV Cầu Kè - Trà Cú giúp tăng khả năng vận hành và độ tin cậy cho lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh.

Công nhân Điện lực Trà Cú trao đổi tư vấn khách hàng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện.

Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, Công ty Điện lực Trà Vinh triển khai nhiều giải pháp, trong đó phối hợp với 05 tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong tỉnh và các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện, cung cấp điện mùa khô năm 2023, chương trình điều chỉnh phụ tải phi thương mại (DR) theo các văn bản chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam. Kết quả 05 tháng năm 2023, Công ty tiết kiệm được 11,94 triệu kWh, đạt 107,65% kế hoạch 05 tháng và đạt 44,78% kế hoạch năm (26,67 triệu kWh). Trong đó: Các cơ quan hành chính sự nghiệp tiết kiệm 300.000 kWh; Hệ thống chiếu sáng công cộng tiết kiệm 90.000 kWh; Khách hàng sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ tiết kiệm 6,73 triệu kWh; Các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất tiết kiệm 4,82 triệu kWh.

Về công tác điều chỉnh phụ tải phi thương mại (DR), Công ty đã thỏa thuận điều chỉnh phụ tải DR với 41/41 khách hàng là các cơ sở sử dụng điện có mức tiêu thụ hàng năm từ 1 triệu kWh trở lên, trong đó có 10 khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ từ 3 triệu kWh/năm trở lên và 31 khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm đến nhỏ hơn 3 triệu kWh/năm. 5 tháng đầu năm 2023, thực hiện 2 sự kiện DR với mức công suất điều chỉnh giảm là 1.141,06 kW tương ứng với sản lượng tiết giảm là 3.423 kWh. Qua triển khai sự kiện, các khách hàng đã chủ động điều chỉnh giảm nhu cầu sử dụng điện khi có văn bản đề nghị từ Điện lực, góp phần giảm công suất cực đại vào giờ cao điểm của hệ thống điện theo đúng yêu cầu của Tổng Công ty.

Đặng Huy Hoàng