PC Yên Bái bồi huấn nghiệp vụ kiểm tra giám sát mua bán điện năng

Thứ bảy, 12/11/2022 | 10:20 GMT+7
Ngày 11/11, PC Yên Bái tổ chức bồi huấn nghiệp vụ kiểm tra giám sát mua bán điện năm 2022 nhằm tiếp tục tăng cường thực hiện công tác Kiểm tra giám sát mua bán điện và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của PC Yên Bái năm 2022.
 

Ông Nguyễn Hữu Nghị - Phó giám đốc PC Yên Bái phát biểu.
 
Thành phần tập huấn gồm các Giám đốc, Phó giám đốc phụ trách kinh doanh, các Trưởng phòng Kinh doanh và toàn bộ cán bộ Tổ kiểm tra giám sát mua bán điện thuộc các Điện lực trực thuộc PC Yên Bái. 
 
Dự và phát biểu khai mạc tại buổi bồi huấn nghiệp vụ kiểm tra giám sát mua bán điện, ông Nguyễn Hữu Nghị - Phó giám đốc PC Yên Bái đã nêu rõ: Trong thời gian qua công tác kiểm tra giám sát mua bán điện đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao đó là thực hiện 54.431 lượt kiểm tra, đạt 114,27 so với kế hoạch giao; số lượt kiểm tra đêm thực hiện được 162 lượt, đạt 77,1% so với kế hoạch giao. Đồng thời truy thu sản lượng hơn 600 nghìn kWh và số tiền truy thu gần 500 triệu đồng.
 
Tuy nhiên công tác kiểm tra giám sát mua bán điện mới chỉ làm tốt công tác kiểm tra việc sử dụng điện của khách hàng vì vậy thời gian tới cán bộ kiểm tra giám sát mua bán điện tiếp tục thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình đồng thời làm tốt công tác giám sát trong kinh doanh dịch vụ điện năng nội bộ tại phòng Kinh doanh Công ty cũng như các Điện lực trực thuộc; việc bồi huấn là quan trọng nhằm củng cố, cập nhật các văn bản  trong kinh doanh điện hiện hành của Nhà nước, Tập đoàn và Tổng công ty Điện lực miền Bắc… để cán bộ công nhân viên kiểm tra giám sát mua bán điện thực hiện tốt nhiệm vụ.
 
Các nội dung cơ bản được Trưởng, phó Phòng Kiểm tra giám sát mua bán điện Công ty truyền đạt và hướng dẫn thực hiện cụ thể như:  Quy định phối hợp an toàn trong công tác kiểm tra giám sát mua bán điện;  quy định kiểm tra giám sát mua bán điện áp dụng trong Tổng công ty điện lực miền Bắc; các văn bản liên quan đến nghiệp vụ kiểm tra giám sát mua bán điện một số kỹ năng trong lập biên bản kiểm tra sử dụng điện, kỹ năng giải quyết khiếu nại với khách hàng. Đồng thời đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, bàn các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu kiểm tra giám sát mua bán điện năm 2022.
 
Tổ chức trao đổi, nghiên cứu, học tập các nội dung nghiệp vụ là giúp đội ngũ công nhân viên làm công tác kiểm tra giám sát mua bán điện tại các Điện lực nắm chắc kiến thức nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng làm việc, giúp cho họ hiểu biết, nắm vững và thực hiện đúng các quy trình, quy phạm, các Thông tư, Nghị định văn bản luật nhằm tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty.
Mai Ngọc Lương