Tiến độ công trình

PC Yên Bái hoàn thành công trình xuất tuyến đường dây 22 kV sau TBA 110 kV Yên Bái 2

Thứ ba, 19/9/2023 | 07:55 GMT+7
Chiều ngày 18/9/2023, Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) đã phối hợp với Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Yên Bái - Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC) đóng điện dự án: “Xuất tuyến 22 kV sau trạm biến áp (TBA) 110 kV Yên Bái 2. 

Kiểm tra trước khi đóng điện đường dây 22kV tại Trạm biến áp 110kV Yên Bái 2.

Đây là công trình được xây dựng trên địa bàn xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, có tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ đồng do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và giao PC Yên Bái quản lý, thực hiện. 

Theo đó, quy mô đầu tư xây dựng công trình, gồm: “Xây dựng mới xuất tuyến đường dây 22 kV sau TBA  110 kV Yên Bái 2 với tổng chiều dài 6,64 km (5,569 km đường dây 22 kV và 1,071 km đường cáp ngầm 22 kV); Xây dựng mới và cải tạo 9,053 km đường dây 35 kV.  

Đường dây chủ yếu đi trên hành lang đường giao thông.

Các xuất tuyến này sẽ đảm bảo ổn định cấp điện cho phụ tải của thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên và huyện Yên Bình, cùng các phụ tải đã có như: Khu công nghiệp phía Nam, khu công nghiệp Âu Lâu, khu công nghiệp Minh Quân, cụm công nghiệp Đầm Hồng, cụm công nghiệp Thịnh Hưng, nhà máy Tôn Hoa Sen, Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái, nhà máy đá trắng Bảo Lai trên đường Hoàng Thi...

Mặt khác, đây cũng là nguồn hỗ trợ cấp điện cho khu vực trung tâm chính trị thành phố Yên Bái để giảm tải cho TBA 110 kV Yên Bái 1 đang vận hành quá tải.

Trạm biến áp 110kV Yên Bái 2 tăng cường nguồn điện cấp cho lưới điện, đảm bảo cấp điện cho các phụ tải tỉnh Yên Bái.

Việc đóng điện dự án và khai thác hiệu quả sau đầu tư dự án xây dựng TBA 110 kV Yên Bái 2 sẽ tăng cường nguồn điện cấp cho lưới điện, đảm bảo cấp điện cho các phụ tải tỉnh Yên Bái, nhất là các nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái, cũng như phụ tải sinh hoạt tại xã Văn Phú.

Mai Ngọc Lương