Hướng tới Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định cho Thủ đô Hà Nội

Thứ tư, 8/7/2020 | 09:53 GMT+7
Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), quốc phòng – an ninh và đời sống của nhân dân Thủ đô.
 

Ảnh: Ngọc Hà/Icon.com.vn
 
Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; với sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể CBCNV, người lao động, Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được nhiều thành tựu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), quốc phòng – an ninh và đời sống của nhân dân Thủ đô.
 
Làm tốt công tác tổ chức xây dựng đảng
 
Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành uỷ Hà Nội theo Quyết định số 1875-QĐ/TU ngày 13-4-2010 của Thành uỷ Hà Nội. BCH Đảng bộ Tổng công ty hiện có 26 đồng chí; trong đó có bảy đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ. Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội có 2.698 đảng viên, sinh hoạt tại 41 tổ chức cơ sở Đảng. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm, lãnh đạo kịp thời của Thành ủy Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã nêu cao truyền thống đoàn kết, lãnh đạo chính quyền, đoàn thể, Đảng viên, CBCNV trong Tổng công ty nỗ lực, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.  
 
Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng được coi trọng; các tổ chức cơ sở đảng được quan tâm củng cố, kiện toàn, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; công tác tổ chức, cán bộ và quy hoạch cán bộ có chuyển biến tích cực; công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng được tăng cường. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ cơ sở và lãnh đạo các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị luôn nhậy bén, linh hoạt trong những nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá; chủ động nghiên cứu, khảo sát để rút kinh nghiệm đổi mới nội dung, phong cách công tác, lề lối làm việc; tăng cường đoàn kết thống nhất và tạo sự đồng thuận trong cán bộ lãnh đạo, công nhân viên và người lao động.
 
Việc triển khai học tập nghị quyết của Đảng được tiến hành nghiêm túc, đổi mới, thông qua hình thức truyền hình trực tuyến với tỷ lệ tham dự cao. Để đảm bảo gắn việc học tập với thực hiện nghị quyết, sau hội nghị các đảng viên đều viết thu hoạch, các cấp ủy trực thuộc, người đứng đầu cấp uỷ xây dựng và triển khai chương trình hành động, kế hoạch hành động cá nhân theo hướng cụ thể, sát với tình hình cụ thể, nhiệm vụ đang công tác.
 
Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Tổng công ty không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn góp phần vào thắng lợi sự nghiệp đổi mới của Đảng. Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới, quan tâm phát triển đảng đối với công nhân lao động trực tiếp. Trong nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ Tổng công ty đã kết nạp 843 quần chúng ưu tú vào đảng, vượt 40,5% chỉ tiêu phát triển đảng viên mới của nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra; chuyển đảng chính thức cho 822 đảng viên mới. Định kỳ hàng năm tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng cho các đồng chí là cấp uỷ viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong mở chín lớp đảng viên mới cho 667 đảng viên dự bị; 10 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 1.281 quần chúng ưu tú. Trong nhiệm kỳ, đã cử 82 đồng chí tham gia học lớp cử nhân chính trị tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
 
Công tác tổ chức, công tác cán bộ tiếp tục được đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng cao và có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Quy trình đánh giá năng lực và hiệu quả chức danh; triển khai công tác đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của các chức danh lãnh đạo thuộc diện Tổng công ty quản lý theo KPIs. Nhận xét, đánh giá phân loại cán bộ đảng viên gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, phản ánh đúng thực chất của đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
 
Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ được thực hiện nghiêm túc theo phương châm giám sát mở rộng và kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty kịp thời chỉ đạo điều chỉnh một số chủ trương, quy định cho phù hợp với tình hình thực tế, chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.
 
Bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định cho Thủ đô
 
Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo các giải pháp trong công tác quản lý kỹ thuật - vận hành theo đúng quy định, trình tự của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Xây dựng phương thức vận hành tối ưu, kết hợp lịch cắt điện sửa chữa với công việc vệ sinh thiết bị điện; tính toán triển khai lắp mới tụ bù trên các đường dây trung và hạ thế, tăng cường áp dụng khoa học công nghệ như hotline, vệ sinh công nghiệp bằng nước áp lực cao. Vì vậy công tác vận hành lưới điện từng bước được cải thiện rõ rệt, tình trạng quá tải lưới điện giảm đáng kể so với giai đoạn 2010-2015, góp phần đáp ứng nhu cầu điện thành phố Hà Nội ngày càng cao. Chỉ tiêu tổn thất và chỉ số độ tin cậy cung cấp điện của Tổng công ty đã về đích trước 1 năm so với kế hoạch của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Chỉ số về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối năm 2019 là 204,77 phút, giảm 1.155,23 phút so với năm 2015 (1.360 phút) và về đích trước 1 năm so chỉ tiêu EVN giao, dự kiến năm 2020 đạt 179,26 phút, giảm 70,74 phút so với Nghị quyết Đại hội lần thứ II đề ra là 250 phút.
 
Trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Xây dựng Đề án “Nâng cao chỉ số hài lòng của khách hàng sử dụng điện năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020“. Điểm nhấn của đề án là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông và ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác dịch vụ khách hàng. Giai đoạn 2016-2020, Tổng công ty đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giảm tổn thất điện năng, tăng sản lượng điện thương phẩm, nâng cao giá bán điện bình quân; Đẩy mạnh nâng cấp hệ thống đo đếm điện năng hướng tới đến năm 2020 về cơ bản công tác ghi chỉ số công tơ được thực hiện tự động hóa hoàn toàn, ứng dụng công nghệ đo đếm từ xa… để tăng tính minh bạch trong công tác ghi chỉ số công tơ, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Kết quả: nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, chỉ số hài lòng khách hàng của Tổng công ty tăng đều hàng năm. Chỉ số hài lòng khách hàng năm 2019 của toàn Tổng công ty đạt trung bình 8,20 điểm (tăng 1 điểm so với năm 2015). Chỉ số tiếp cận điện năng năm 2019 là 3,93 ngày (thấp hơn 3,07 ngày so với quy định 7 ngày của Tập đoàn và thấp hơn 4,8 ngày so với năm 2015). 
 
Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội vinh dự được Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ Tổng công ty là một trong bảy Đảng bộ của Thành phố được Thành ủy Hà Nội khen thưởng là tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu nhiệm kỳ 2015-2020. Có thể nói, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần II của Đảng bộ Tổng công ty, nhìn chung các cấp ủy đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị nghiêm túc xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo nội dung, tiến độ và thực hiện các chỉ tiêu đề ra, đó là: Tổng công ty đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho các hoạt động chính trị của Đảng và Nhà nước, các sự kiện ngoại giao, văn hóa, thể thao và phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn Thủ đô; đảm bảo việc làm, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động.
 
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội lần thứ III có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng: kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ khóa II và bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa III, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ TP Hà Nội; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. 
 
Đại hội lần này có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu một sự khởi đầu thành công rực rỡ của Tổng công ty. Mục tiêu và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra đối với Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng Công ty rất lớn, nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng không ít khó khăn, thách thức. Song, với quyết tâm đổi mới, phát huy truyền thống đoàn kết, với những thành tựu và kinh nghiệm quí báu đã đạt được, chúng ta tin tưởng chắc chắn Đảng bộ sẽ lãnh đạo chính quyền, đoàn thể thực hiện tốt vai trò và trọng trách của Tổng công ty đối với Thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, trái tim của cả nước; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao.
 
Bảo Trân