Quảng Trị: Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn vận hành hệ thống điện quốc gia trên địa bàn tỉnh

Thứ sáu, 2/6/2023 | 15:34 GMT+7
Ngày 02/6/2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị quản lý vận hành hệ thống điện tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn vận hành hệ thống điện quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Truyền tải điện Quảng Trị diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Trạm biến áp 220kV Đông Hà - Ảnh ĐT.

Hiện nay, đang bước vào thời kỳ cao điểm về nắng nóng diễn ra trên địa bàn cả nước, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nền nhiệt trên cả nước thời kỳ này có thể cao hơn trung bình nhiều năm. Một số đợt nắng nóng gay gắt sẽ xảy ra trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 8 với nền nhiệt độ ở nhiều nơi có thể lên đến 40 độ C. Nguy cơ cháy rừng rất cao tại nhiều địa phương có thể xảy ra, sẽ gây thiệt hại rất lớn về môi trường sinh thái và ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của người dân, đặc biệt, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn vận hành hệ thống điện quốc gia. 

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình vận hành hệ thống điện quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023, nhất là việc có thể xảy ra cháy rừng trong các tháng mùa khô gây ảnh hưởng đến công tác vận hành các công trình điện; UBND tỉnh giao Sở Công Thương (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tỉnh) chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý an toàn điện, phối hợp chặt chẽ với Truyền tải điện Quảng Trị, Công ty Điện lực Quảng Trị và các Chủ đầu tư của dự án Nhà máy điện gió đang vận hành trên địa bàn tỉnh trong công tác tuyên truyền, kiểm tra hành lang, mốc lộ giới hành lang an toàn các truyến đường dây; kiểm tra, giám sát và chỉ đạo xử lý các hành vi xâm hại hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp theo quy định, không để xảy ra các sự cố đáng tiếc ảnh hưởng đến vận hành các công trình lưới điện cao áp.

Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm và các Công ty lâm nghiệp, các Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng các địa phương phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị quản lý, vận hành công trình điện cao áp (Truyền tải điện Quảng Trị, Công ty Điện lực Quảng Trị và các Chủ đầu tư Nhà máy điện gió đang vận hành) tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các chủ rừng và những hộ dân cư trú trên phần đất có rừng thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác quản lý, bảo vệ rừng và công tác phòng chống cháy rừng; đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc trồng, khai thác rừng, xử lý thực bì rừng đối với các khu vực trong và gần hành lang tuyến đường dây truyền tải điện đi qua; phối hợp thực hiện tốt các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng giữa lực lượng kiểm lâm và các đơn vị quản lý, vận hành lưới điện nhằm đảm bảo an toàn vận hành cho các công trình lưới điện quốc gia trên địa bàn quản lý.

Đối với Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp các công trình trong hành lang đường dây điện cao áp; yêu cầu chủ đầu tư phải thỏa thuận với đơn vị quản lý vận hành lưới điện về các biện pháp đảm bảo an toàn theo đúng quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 51 Luật Điện lực.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường kiểm soát việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó chú ý phần diện tích nằm trong hành lang lưới điện cao áp; các thủ tục cấp phép và khai thác đất trong khu vực có ảnh hưởng đến công trình đường dây truyền tải điện; cấm cấp phép và cấm khai thác đất trong hành lang đường dây truyền tải điện đi qua theo quy định của Luật Khoáng sản và Luật Điện lực.

Công an tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các đơn vị quản lý vận hành lưới điện và các lực lượng liên quan tổ chức kiểm tra ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng, trộm cắp vật tư, thiết bị điện…gây xâm hại đến công trình điện cao áp; tham gia cứu chữa các vụ cháy rừng và chỉ đạo công tác điều tra, xử lý nghiêm, kịp thời các đối tượng gây cháy rừng, các hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn quá trình vận hành đường dây truyền tải điện; tiếp tục tổ chức tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại các địa bàn có hệ thống truyền tải điện 500kV đi qua; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc đề án đảm bảo an ninh, trật tự hệ thống truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định 2295/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị, định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã: Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các phòng, ban chuyên môn trực thuộc phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và đơn vị quản lý vận hành lưới điện tổ chức tuyên truyền đến chủ rừng, người dân các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng; nghiêm cấm tổ chức, cá nhân đốt rừng, đốt rẫy, thả diều gần hành lang đường dây truyền tải điện; kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm gây ảnh hưởng đến an toàn công trình lưới điện cao áp; Chỉ đạo chủ rừng thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy; xây dựng phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng, đặc biệt là tại các khu vực gần hành lang bảo vệ đường dây truyền tải điện có cấp điện áp 500kV, 220kV và 110kV; Quán triệt tuân thủ Luật Điện lực, Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP; Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 04/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa hệ thống truyền tải điện 500kV vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Quyết định số 2295/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh về phê duyệt đề án đảm bảo an ninh trật tự hệ thống truyền tải điện 500kV trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp ngay từ khi mới xây dựng, không để đến thi công hoàn thành mới lập hồ sơ xử lý.

Truyền tải điện Quảng Trị thường xuyên kiểm tra, sữa chữa hệ thống lưới điện đảm bảo an toàn vận hành.

UBND tỉnh chỉ đạo Truyền tải điện Quảng Trị, Công ty Điện lực Quảng Trị và các chủ đầu tư nhà máy điện gió đang vận hành, triển khai phương án ứng phó với tình hình thiên tai, nắng nóng diễn biến phức tạp trong thời gian tới, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng. Bảo đảm vận hành an toàn công trình điện lực và an toàn hệ thống điện quốc gia; Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, triển khai thực hiện các giải pháp nhằm bảo vệ hành lang an toàn công trình và công trình lưới điện cao áp theo quy định của pháp luật và các quy định, tiêu chuẩn của ngành điện để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành lưới điện quốc gia; kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và có phương án, biện pháp ngăn ngừa đối với các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp; Kiểm tra các hệ thống báo cháy, chữa cháy, phương tiện chữa cháy đảm bảo đầy đủ về số lượng và luôn trong tình trạng sẵn sàng hoạt động để xử lý kịp thời, tại chỗ các sự cố cháy nổ ở giai đoạn phát sinh, không để hậu quả xảy ra; Kịp thời có phương án, giải pháp huy động lực lượng của các đơn vị đứng chân trên địa bàn phối hợp với chủ rừng và người dân sinh sống trong khu vực để kịp thời ngăn chặn, chữa cháy khi phát hiện những đám cháy có nguy cơ lây lan vào tuyến đường dây truyền tải điện nhằm hạn chế tối đa các sự cố về điện; đồng thời, thông báo đến chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng liên quan để ứng cứu trong thời gian nhanh nhất.

Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động các chủ rừng, người dân có rừng thực hiện ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ an toàn công trình điện. Thường xuyên phối hợp với các cấp chính quyền địa phương và các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền và thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho vận hành lưới điện quốc gia trên địa bàn. Khi phát hiện hành vi vi phạm phải yêu cầu đối tượng vi phạm dừng ngay các hành vi vi phạm và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.
                            

Đức Tùng