Tác động của CMCN 4.0 đối với EVNNPC

Thứ năm, 22/11/2018 | 10:21 GMT+7
Đến nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN4.0) đã và đang tác động mạnh mẽ đến Việt Nam nói chung và hoạt động của EVN và  EVNNPC nói riêng. Theo đó, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty có nhiều cơ hội hưởng lợi nhờ những đột phá công nghệ trong cuộc cách mạng này nhưng cũng sẽ gặp phải không ít thách thức để đạt được thành quả.

EVNNPC xác định 3 lĩnh vực nền móng để tập trung tư duy áp dụng sản phẩm công nghệ

Đối với mảng công việc chính là truyền tải và phân phối điện năng của EVNNPC, CMCN 4.0 tuy không thay đổi bản chất vật lý của việc truyền dẫn điện nhưng có tác động đến cách thức vận hành, giám sát, bảo dưỡng hệ thống truyền tải. Có thể nói, công nghệ trạm không người trực, điều khiển tự động, thu thập và truyền số liệu... vốn đã có từ giai đoạn cách mạng công nghiệp 3.0; nay có thể được tăng cường với nền tảng Internet kết nối vạn vật để kết nối toàn bộ các thiết bị trong một trạm biến áp thành một mạng dữ liệu lớn. 

Với tác động mạnh mẽ của CMCN 4.0, Tổng công ty căn cứ vào những đề án đã xây dựng và thực tế áp dụng trong sản xuất kinh doanh, nhận thấy được những gì có thể áp dụng được sẽ triển khai nhanh chóng. Những đề án này sẽ bám sát vào các mảng lớn của cuộc cách mạng gồm: Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence); Internet vạn vật (Internet of Things); Dữ liệu lớn (Big Data); Chuỗi khối (Block Chain); Điện toán đám mây (Cloud computing)...
 
Tổng công ty sẽ xác định các đề án để giao cho đơn vị, mỗi đơn vị chủ trì phải xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện và hoàn thành các đề án trong 2 năm 2019 - 2020. Trong đó, EVNNPC xác định 3 lĩnh vực nền móng để tập trung tư duy áp dụng sản phẩm công nghệ.

Thứ nhất là về phía khách hàng,Tổng công ty sẽ áp dụng những công nghệ và giải pháp phù hợp nhằm cải thiện mối quan hệ giữa khách hàng với EVNNPC. Sự tiếp xúc với khách hàng là không biên giới, không đơn giản chỉ là tính chất kết nối vật lý bình thường mà tiến tới sẽ là mọi lúc mọi nơi, mọi vấn đề của khách hàng sẽ được giải quyết nhanh chóng, kịp thời trong mọi hoàn cảnh.

Thứ hai là về quản trị nguồn nhân lực, EVNNPC sẽ áp dụng những công nghệ nhằm quản lý và khai thác triệt để năng lực và hành vi của người lao động trực tiếp cũng như gián tiếp trong việc thực hiện các quy định, quy chế lao động, thái độ phục vụ đối với khách hàng của ngành Điện.

Thứ ba là về cơ sở vật chất, các phương tiện phục vụ cho việc kết nối khách hàng, phục vụ trong sản xuất kinh doanh, toàn bộ hệ thống quản trị lưới điện, quản trị nhân lực và vật lực trong các lĩnh vực chuyên môn của Tổng công ty.
 
Có thể nhận thấy, hoạt động kinh doanh và dịch vụ khách hàng là lĩnh vực được thúc đẩy mạnh nhất dưới tác động của CMCN4.0. Khách hàng đang ngày càng trở thành trung tâm của nền kinh tế số, tất cả hoạt động kinh doanh đều nhằm làm thế nào cải thiện cách thức phục vụ khách hàng, trong đó chú trọng vào trải nghiệm của khách hàng, phân tích nhu cầu của khách hàng, nhu cầu tiêu dùng đề ra các sản phẩm, dịch vụ mới làm gia tăng giá trị của doanh nghiệp. 
 
Thời gian qua, EVNNPC đã triển khai các dịch vụ như điện trực tuyến, trả tiền điện online, trả tiền điện trước hay tương tác với khách hàng qua mạng xã hội đã là một bước tiến quan trọng; tuy nhiên vẫn còn nhiều dịch vụ cần được phát triển để theo kịp xu thế CMCN4.0. Chẳng hạn như: nắm bắt nhu cầu phụ tải của khách hàng theo từng thời điểm để có phương án vận hành và cấp điện tối ưu, giá điện được chia thành nhiều gói, nhiều mức khác nhau để đáp ứng mọi nhu cầu, thời gian của từng đối tượng khách hàng, phối hợp khách hàng trong việc vận hành điện tiết kiệm, tối ưu hóa chi phí...
 
Đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng, tác động của CMCN 4.0 sẽ rất rõ rệt, việc đầu tiên sẽ là thay đổi cách thức làm việc của đội ngũ cán bộ quản lý dự án, theo dõi dự án theo hướng chuyên nghiệp và tự chủ. Nhờ đó, hiệu quả làm việc sẽ tăng cao, rút bớt thời gian để tìm kiếm, truy xuất thông tin, tổng hợp thông tin mọi lúc mọi nơi và có khả năng phân tích các tình huống bất lợi có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án.
 
Có thể nói, CMCN 4.0 sẽ mở ra một cơ hội lớn cho EVNNPC trong tiến trình phát triển, phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực phân phối điện của EVN  đồng thời đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về cung ứng điện năng của mọi thành phần kinh tế, của mọi khách hàng.
Theo: EVNNPC