Tháng 6/2018: công bố giá trị doanh nghiệp của EVN Genco1

Thứ hai, 9/4/2018 | 12:42 GMT+7
Công tác cổ phần hóa tại Tổng công ty Phát điện 1 - EVN Genco1, đang được đặc biệt quan tâm giải quyết nhằm đảm bảo tiến độ công bố giá trị doanh nghiệp trong tháng 6/2018.
 
Vào ngày 27/3/2018, EVN Genco1 đã trình Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sửa đổi, bổ sung kế hoạch cổ phần hóa Công ty mẹ - EVN Genco1. Doanh nghiệp cũng đã hoàn thành công tác xác định giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ và ngày 30/3/2018 đã trình EVN về việc bổ sung phương án xử lý tài chính và kết quả xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 0h ngày 1/1/2018.  
 
EVN Genco1 đã báo cáo Ban chỉ đạo Cổ phần hóa tình hình sắp xếp, xử lý nhà, đất phục vụ cổ phần hóa. Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần - Tổng công ty Phát điện 1 cũng đã được hoàn thành.
 
Hiện doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa theo nghị định 167/2017/NĐ-CP và trình Bộ Tài chính theo quy định; tiếp tục phối hợp với liên danh tư vấn để thực hiện công tác giải trình về phương án xử lý tài chính, kết quả xác định giá trị doanh nghiệp với EVN và các bộ ngành liên quan, đảm bảo tiến độ Bộ Công Thương công bố giá trị doanh nghiệp Công ty Mẹ - EVN Gneco1 trong tháng 6/2018 cũng như hoàn thiện phương án sử dụng lao động và phương án sản xuất kinh doanh của Tổng công ty sau cổ phần hóa.
 
Năm 2016, EVN Genco1 có lợi nhuận sau thuế là 208 tỷ đồng; năm 2015 trước đó là 396 tỷ đồng.
 
Trong số 3 tổng công ty phát điện trực thuộc EVN, hiện EVN Genco3 đã hoàn tất việc cổ phần sau khi tiến hành thoái vốn và IPO vào đầu tháng 2/2018.
Báo Đầu tư