Tiết kiệm điện

Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Thứ bảy, 25/5/2024 | 07:37 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch số 189/KH-UBND về việc thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện đến các hộ gia đình. Ảnh PC Thừa Thiên Huế

Theo đó, mục tiêu đặt ra: Giảm bớt tổn thất điện năng với hệ thống điện trên địa bàn tỉnh xuống dưới 6% vào năm 2025; phấn đấu giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân trên địa bàn tỉnh vào năm 2025 cho các ngành/phân ngành công nghiệp so với giai đoạn 2016 - 2020; 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED đến hết năm 2025.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tăng cường quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, phối hợp với Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tổ chức tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về tiết kiệm năng lượng của cộng đồng, doanh nghiệp và xã hội trên địa bàn tỉnh; Xây dựng phong trào Hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh năm 2025; thực hiện các chương trình truyền thông giáo dục cộng đồng thúc đẩy việc sử dụng phương tiện công cộng thay cho phương tiện cá nhân.

Mặt khác, tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức về sử dụng năng lượng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, lựa chọn áp dụng quy trình và mô hình quản lý sản xuất tiên tiến, biện pháp công nghệ phù hợp và thiết bị công nghệ có hiệu suất năng lượng cao, sử dụng các dạng năng lượng thay thế có hiệu quả cao hơn trong dây chuyền sản xuất.

Tư vấn hỗ trợ các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm xây dựng mô hình quản lý năng lượng, kiểm toán năng lượng; nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các giải pháp nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho doanh nghiệp. Thực hiện kiểm toán năng lượng, xây dựng suất tiêu hao nhiên liệu đối với một số loại phương tiện vận tải công cộng; xây dựng mô hình quản lý năng lượng trong các doanh nghiệp vận tải...

Link gốc

Theo: Báo Công Thương