Thông tin đầu tư

Tổng công ty Điện lực miền Nam: Ký kết các Thỏa thuận khung và Hợp đồng mua sắm máy biến áp phân phối

Thứ hai, 2/10/2023 | 08:26 GMT+7
Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa tổ chức lễ ký kết các Thỏa thuận khung và Hợp đồng mua sắm máy biến áp (MBA) phân phối các loại, thuộc kế hoạch mua sắm tập trung vật tư thiết bị trung hạ thế cho các công trình đầu tư xây dựng (ĐTXD) năm 2023.

Ông Nguyễn Phước Đức - Tổng giám đốc EVNSPC (giữa) ký các thỏa thuận khung với Liên danh Công ty Cổ phần cơ điện Thủ Đức và Công ty Cổ phần thiết bị điện & Chế tạo biến thế Hà Nội (Liên danh EMC-CTC) cho gói thầu số 2 - Máy biến áp phân phối 1 pha (75kVA-100kVA). Ảnh: EVNSPC

Tham gia ký kết gồm Tổng Giám đốc EVNPSC, Giám đốc 19 Công ty Điện lực thành viên thuộc EVNSPC và các đối tác cung cấp MBA phân phối.

Trên cơ sở nhu cầu  vật tư thiết bị (VTTB) cho công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên và VTTB dự phòng của các đơn vị thành viên, năm 2023 EVNSPC chủ trương tổ chức đấu thầu, mua sắm tập trung VTTB trung và hạ thế với mục tiêu tối ưu hóa chi phí, tăng tính cạnh tranh, chủ động công tác quản lý VTTB, lựa chọn được nhà thầu chất lượng…Theo đó, EVNSPC ký các thỏa thuận khung và các Công ty Điện lực thành viên ký hợp đồng với các nhà thầu trúng thầu với số lượng và thời gian theo nhu cầu thực tế của đơn vị. 

Cụ thể trong năm 2023, EVNSPC đã phát hành 20 gói thầu mua sắm VTTB trung và hạ thế gồm: 03 gói VTTB 22kV các loại, 09 gói MBA phân phối các loại và 08 gói dây dẫn các loại.

Đến nay, công tác lựa chọn nhà thầu cho hạng mục MBA phân phối đã hoàn tất và thương thảo thành công. Tổng công ty tổ chức ký trực tiếp các thỏa thuận khung và hợp đồng của các Công ty Điện lực liên quan 09 gói thầu MBA phân phối cho dự án đầu tư xây dựng trung và hạ thế năm 2023 với giá trị là 584.549.517.450 VNĐ (theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 09 gói MBA phân phối).

Ông Lê Hoàng Oanh – Giám đốc Công ty Điện lực Long An (áo trắng) ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị Điện Việt Nam (Havec) cho gói thầu số 1 - Máy biến áp phân phối 1 pha (25kVA – 37,5 kVA). Ảnh: EVNSPC

Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Phước Đức – Tổng Giám đốc EVNSPC cho biết: Sau quá trình triển khai đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh, qua thực tiễn thực hiện EVNSPC tiến hành điều chỉnh việc mua sắm tập trung trong toàn Tổng công ty trong năm 2023. Đợt ký kết này cũng là để chạy đua nước rút hoàn thành các chỉ tiêu về công tác đầu tư xây dựng của năm 2023 trong toàn Tổng công ty. Vì vậy, các nhà thầu cần tập trung mọi nguồn lực để sản xuất, cung cấp vật tư thiết bị theo đúng tiến độ cam kết. Phía Tổng công ty cũng sẽ chuẩn bị tất cả các điều kiện thuận lợi nhất, đặc biệt về nguồn vốn, về công tác tổ chức nhận hàng…nhằm tạo điều kiện để các nhà thầu giao hàng đúng tiến độ.
 

Ông Lê Minh Quốc Việt – Giám đốc Công ty Điện lực Bình Dương (ngoài cùng bên phải) ký Hợp đồng với Liên danh Công ty Cổ phần cơ điện Thủ Đức và Công ty cổ phần thiết bị điện & chế tạo biến thế Hà Nội (Liên danh EMC-CTC) cho Gói 2 - Máy biến áp phân phối 1 pha (75kVA-100kVA). Ảnh: EVNSPC

Trong năm 2023, công tác đầu tư xây dựng tiếp tục đối diện khó khăn, thách thức trong việc huy động vốn đầu tư, việc bố trí quỹ đất và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ngày càng khó khăn... tiếp tục ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai các dự án lưới điện truyền tải và là trọng tâm mà Tổng công ty Điện lực miền Nam phải tập trung giải quyết. Để hoàn thành kế hoạch này, EVNSPC đang tập trung mọi nguồn lực để thu xếp đủ và kịp vốn cho công trình đầu tư xây dựng kịp tiến độ; EVNSPC cũng sẽ phải cải tiến công tác chuẩn bị đầu tư hiệu quả hơn; kiểm soát chặt chẽ giai đoạn thực hiện đầu tư, nâng cao chất lượng và rút ngắn tiến độ giai đoạn kết thúc đầu tư, ông Đức cho biết thêm.

Lê Văn Tám