EVN và cuộc cách mạng 4.0

Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia với cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Thứ ba, 23/7/2019 | 17:30 GMT+7
Đồng thời với việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chuyên môn cao, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia (EVN NPT) chú trọng đẩy mạnh ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào công tác quản lý, vận hành lưới điện truyền tải, từng bước vững chắc thực hiện mục tiêu vươn lên, trở thành một trong những tổ chức truyền tải điện hàng đầu ở Đông Nam Á.
 
Các giải pháp công nghệ mới trong lĩnh vực truyền tải điện đang được các đơn vị NPT áp dụng, triển khai mạnh mẽ như: xây dựng các trung tâm điều khiển xa, trạm không người, vệ sinh sứ hotline, sửa chữa điện hotline, định vị sự cố trên đường dây bằng thiết bị điện tử, giám sát dầu hotline các máy biến áp...nhằm theo kịp sự phát triển của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.
 
Các kỹ sư Công ty Truyền tải điện 2 sử dụng thiết bị bay không người lái vào công tác vận hành.
 
Thiết bị bay chụp ảnh, thu thập dữ liệu tại trạm biến áp 500kV Đà Nẵng.
 
Công nhân Công ty Truyền tải điện 1 kiểm tra thiết bị đo dầu Online máy biến áp tại trạm biến áp 220kV Đồng Hoà.
 
Lắp đặt thiết bị thông tin hệ thống điều khiển tự động trạm biến áp 500kV Phố Nối.
 
Công nhân Công ty Truyền tải Điện 3 kiểm tra thiết bị điều khiển máy biến áp tại trạm 500kV Pleiku.
 
Công ty Truyền tải điện 2 vệ sinh sứ hotline kết hợp dùng thiết bị bay kiểm tra khiếm khuyết trên đường dây nhằm phòng ngừa sự cố.
 
Công nhân Công ty Truyền tải Điện 4 điều khiển thiết bị tự động tại trạm biến áp 500kV Ô Môn.
 
Công nhân truyền tải Điện Kon Tum đo tiếp địa đường dây 500kV.
 
Kỹ sư  Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) phối hợp với công nhân Công ty Truyền tải điện 4 kiểm tra các thiết bị thông tin, thiết bị điều khiển tự động trạm 500kV Ô Môn.


Công ty Truyền tải Điện 2 vệ sinh sứ hotline đường dây 220kV  trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
 
Ngọc Hà/Icon.com.vn