Đổi mới doanh nghiệp

12 dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4 được đưa lên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thứ ba, 10/1/2023 | 10:56 GMT+7
Năm 2022, chỉ số tiếp cận điện năng đã có bước tiến đáng kể khi mà 12 dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4 đã được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Công nhân Điện lực Bình Liêu (Quảng Ninh) hướng dẫn khách hàng thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Bộ Công Thương vừa có báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2022, theo đó chỉ số tiếp cận điện năng đã có bước tiến đáng kể khi mà 12 dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4 đã được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-BCT ngày 18 tháng 01 năm 2022 phê duyệt Chương trình hành động của Bộ Công Thương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 02/NQ-CP. Với tinh thần trách nhiệm cao, ngay từ những ngày đầu của năm 2022, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương đã khẩn trương, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng và tiến độ đã đề ra.

Trong đó về cải thiện xếp hạng chỉ số tiếp cận điện năng, do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, nhóm nghiên cứu Doing Business của Ngân hàng Thế giới từ năm 2021 đến nay đã không công bố về chỉ số tiếp cận điện năng tại Việt Nam.

Mặc dù vậy, Bộ Công Thương vẫn tích cực phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp và đẩy mạnh áp dụng dịch vụ trực tuyến mức độ 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ngay sau khi nền tảng thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia được hoàn thành, EVN cũng là đơn vị đầu tiên chuyển đổi dịch vụ thanh toán tiền điện đã được tích hợp trên Cổng sang nền tảng thanh toán của Cổng theo đúng mô hình thiết kế.

Cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến tới người dân, đến nay đã đạt được những kết quả rất tích cực. Trong 10 tháng đầu năm 2022 có khoảng 807.000 yêu cầu được tiếp nhận qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia tương ứng với 50% tổng số 1.626.000 yêu cầu các dịch vụ của EVN đồng bộ hồ sơ lên Cổng. Tỷ lệ hoàn thành các yêu cầu trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã đạt khoảng 91,32%.

Link gốc

 

Theo: Báo Công thương