Hướng tới Đại hội đảng bộ EVN lần thứ II

An toàn- kinh tế- ổn định- tin cậy

Thứ tư, 24/6/2015 | 14:40 GMT+7
Đảng bộ Công ty Lưới điện cao thế Miền Bắc nhận thức việc thực hiện chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ chính trị  (khóa XI), về: “Tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và Kế hoạch số 68-KH/ĐUK ngày 6-8-2014 của Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội, về: “Tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ IV Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội” là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là dịp cán bộ, đảng viên và  CNVCLĐ thiết thực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng  hệ thống chính trị trong Công ty vững mạnh vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. 


Công nhân Chi nhánh Lưới điện Cao thế Điện Biên thay mới máy cắt tại trạm biến áp 110kV Điện Biên. Ảnh: Ngọc Hà/Icon.com.vn
 
Theo đó, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh đổi mới, huy động mọi nguồn lực nhằm phát triển doanh nghiệp toàn diện và bền vững.
 
Đảm bảo cho công tác kinh doanh điện
 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II (2010-2015) của Đảng bộ Công ty, BCH Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình của từng đơn vị, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ  đề ra. 
 
Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc được giao nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện 110 kV trên phạm vi các tỉnh phía Bắc. Tính đến 5-2015, Công ty đang quản lý vận hành 163 Trạm biến áp 110kV, 01 Trạm biến áp 220kV có tổng công suất đặt 9752,50 MVA và 6550,418 km đường dây 110kV.  Công ty đã đẩy mạnh thực hiện các chương trình hành động, xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp tổ chức thực hiện các chương trình:  Giảm thiểu sự cố Trạm biến áp 110 kV; giảm thiểu sự cố đường dây; quản lý vận hành lưới điện 110 kV an toàn; giảm thiểu vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp; giảm tổn thất điện năng, tiết kiệm điện tự dùng…nhằm vận hành lưới điện 110kV an toàn, kinh tế, ổn định, tin cậy, suất sự cố  đạt chỉ tiêu của EVN, đảm bảo được công tác kinh doanh bán điện của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
 
Ngoài các giải pháp kỹ thuật, Công ty Lưới điện cao thế Miền Bắc đã tập trung triển khai các dự án cải tạo, nâng cấp đường dây, nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV. Thực hiện chương trình vận hành tối ưu, hoàn thiện sơ đồ lưới điện. Thực hiện chuyển đổi phân cấp trong công tác điều độ lưới điện, thực hiện phiếu thao tác mẫu tại các trạm 110kV để giảm thời gian ngừng điện khách hàng; triển khai thực hiện lắp đặt dàn tụ bù phía trung thế cho các trạm 110kV, góp phần hỗ trợ công suất vô công  ổn định chất lượng điện áp trong giờ cao điểm, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, kinh tế, ổn định, tin cậy, giảm tổn thất điện năng.
 
Trong điều kiện nguồn vốn hạn chế, Công ty Lưới điện cao thế Miền Bắc đã cân đối, phân bổ vốn ưu tiên cho các công trình cấp thiết phục vụ nâng công suất, chống quá tải và các công trình đang thực hiện dở dang. Việc đưa vào vận hành dự án trạm 110kV Sông Mã hoàn thành đúng tiến độ, góp phần cấp điện ổn định, tin cậy cho các huyện miền núi Sông Mã, Sốp Cộp và các huyện lân cận, phát triển đời sống nhân dân các vùng khó khăn, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng biên giới.
 
Các hoạt động trong công tác xây dựng Đảng của Công ty Lưới điện cao thế Miền Bắc đã được phát huy tác dụng trong việc nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng, giáo dục truyền thống và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD có hiệu quả. Tình hình chính trị, tư tưởng của CBCNVC-LĐ trong Công ty được giữ vững, ổn định, đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng và nội quy, Quy chế của Công ty. Hàng năm, Đảng bộ Công ty Lưới điện cao thế Miền Bắc tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng, bình xét phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên.  Số Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh qua các năm đều đạt trên 90%. Được Đảng uỷ Khối Công nghiệp Hà Nội công nhận danh hiệu là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền. Trong nhiệm kỳ (2010-2015), toàn Đảng bộ Công ty Lưới điện cao thế Miền Bắc đã đoàn kết nhất trí cao trong hành động, nội bộ không nảy sinh mâu thuẫn, việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước được thực hiện nghiêm chỉnh.
 
Công tác củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Tổ chức cơ sở Đảng được quan tâm, tập trung đi vào những nội dung cụ thể, thiết thực; công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đúng quy trình, thủ tục đáp ứng được yêu cầu trong quá trình sắp xếp, đổi mới. Công tác kiểm tra, giám sát đã tập trung vào những khâu, nội dung có những tồn tại để kiểm tra, giám sát, có kết luận kịp thời, chính xác và khách quan.
 
Phấn đấu người thợ điện giỏi nghề- thân thiện
 

Thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị máy cắt trước khi đóng điện. Ảnh: Ngọc Hà/Icon.com.vn
 
Trong những năm tới, dự báo tình hình kinh tế thế giới tiếp tục  có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Với sự ổn định chính trị, tình hình kinh tế trong nước có dấu hiệu hồi phục, sẽ tiếp tục đà tăng trưởng  khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Hội nhập kinh tế sâu rộng sẽ tạo điều kiện cải thiện mạnh mẽ môi trương kinh doanh, tạo cơ hội mở rộng đầu tư và thương mại cho doanh nghiệp, cùng với việc Chính phủ, các bộ, ngành đẩy mạnh chủ chương cải cách hành chính và chương trình sắp xếp, đổi mới,  nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước là điều kiện thuận lợi cơ bản cho các hoạt động của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, tình trạng lạc hậu về kỹ thuật, công nghệ vẫn  chưa thể khắc phục ngay sẽ là những yếu tố tác động lớn tới hiệu quả SXKD. Chất lượng nguồn nhân lực qua đào tạo thiếu, phân công bố trí sử dụng lao động chưa hợp lý; nguồn vốn đầu tư cho phát triển lưới điện cùng với sự biến động của giá cả nguyên nhiên, vật liệu ...tiếp tục là những yếu tố tác động đến hoạt động chung toàn ngành Điện. Đòi hỏi Đảng bộ Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc phải chủ động, sáng tạo để đưa ra các giải pháp phù hợp với thực tế, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao đời sống, thu nhập, việc làm cho người lao động.
 
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc  đã đề ra mục tiêu: "Tất cả vì Tổng Công ty Điện lực miền Bắc vững mạnh, thắp sáng niềm tin".
 
Trên tinh thần quán triệt mục tiêu chung, Đại hội lần thứ III Đảng bộ Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc quán triệt các nội dung: Phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng với việc không ngừng củng cố xây dựng các tổ chức trong đơn vị vững mạnh, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao; hoàn thiện công tác tổ chức, cơ cấu bộ máy quản lý, phát huy có hiệu quả các nguồn lực; bổ sung hoàn thiện và ban hành hệ thống các Quy chế, Quy định quản lý thống nhất, cập nhật mới phù hợp thực tế trong nội bộ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào hoạt động sản xuất của Công ty, đặc biệt trong công tác đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống điện phân phối nhằm giảm tổn thất điện năng, cung cấp điện an toàn, kinh tế, ổn định và tin cậy; tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển nguồn nhân lực. Đặc biệt, xây dựng hình ảnh người thợ điện của Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc “Trách nhiệm cao, giỏi nghề và thân thiện”, với phương châm hành động chung: " Quản lý vận hành lưới điện 110kV đảm bảo an toàn –Kinh tế -  ổn định –- tin cậy là nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng Đảng là then chốt; nâng cao thu nhập, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, kỷ luật nghiêm là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài".
 
Theo đó, phấn đấu suất sự cố thoáng qua, vĩnh cửu đường dây và trạm trong nhiệm kỳ giảm năm sau thấp hơn năm trước, thực hiện các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện. Phấn đấu đến năm 2020, trên 80% số trạm và đường dây 110kV đạt danh hiệu trạm và đường dây chuẩn (chỉ tiêu năm sau cao hơn năm trước 8%-10% ) trong đó trên 50% tổng số các trạm và đường dây 110kV đạt giải cao; kiểm soát tốt tổn thất điện năng, quản lý chặt chẽ hệ thống  đo đếm và thân thiện với khách hàng, thực hiện tiết kiệm điện tự dùng. Bên cạnh đó, đầu tư nâng cao chất lượng quản trị hệ thống mạng, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành sản xuất, quản lý vận hành đường dây và trạm; kiện toàn công tác tổ chức quản lý sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 thích ứng  mô hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh mới; tiếp tục cải thiện môi trường và ổn định điều kiện làm việc cho CB-CNVLĐ; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động, nâng cao thu nhập cho người lao động năm sau cao hơn năm trước, không ngừng cải thiện chất lượng cuộc sống của người lao động; phấn đấu 100% CB-CNVCLĐ đạt trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, về phẩm chất đạo đức, về tinh thần trách nhiệm, về ý thức chấp hành kỷ luật để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
 
Với phương châm kế thừa và phát triển, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc lần thứ ba, nhiệm kỳ 2015-2020, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, tập thể đoàn kết nhất trí cao với khẩu hiệu hành động: "An toàn- kinh tế- ổn địn- tin cậy", "Đoàn kết- trung thực- dân chủ- kỷ cương".
Thanh Mai/Icon.com.vn