Chuyển đổi số trong EVN

Chuyển đổi số để nâng cao chất lượng cung cấp điện

Thứ năm, 15/12/2022 | 09:43 GMT+7
Công ty Điện lực Tây Ninh (PC Tây Ninh) đang quản lý vận hành 12 trạm biến áp 110kV không người trực, với 23 máy biến áp 110kV để cung cấp cho hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Trung tâm điều khiển của PC Tây Ninh. 
 
Vấn đề ổn định điện áp sẽ phụ thuộc vào việc giám sát, điều khiển từ bộ phận trực ca vận hành, thông qua hệ thống SCADA tại Trung tâm điều khiển của PC Tây Ninh. 
 
Việc đưa ra các tác động kịp thời vào hệ thống, chẳng hạn như điều áp cho nhiều máy biến áp cùng một thời điểm, hoặc dừng, thay đổi chế độ vận hành của các bộ điều áp vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, số lượng máy biến áp 110kV trên lưới điện tỉnh Tây Ninh là quá nhiều, nên việc giám sát và điều khiển sẽ ảnh hưởng lớn đến việc vận hành tối ưu hệ thống.
 
Được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), PC Tây Ninh đầu tư trang bị rơ le tự động điều chỉnh điện áp (F90) tại các trạm biến áp 110kV, triển khai đưa vào vận hành điều áp tự động từ quý 2/2021. Đến nay, các rơ le đang hoạt động ổn định, hiệu quả, giảm đáng kể khối lượng công việc trong ca trực tại Trung tâm điều khiển. Việc điều áp kịp thời, linh hoạt giúp tối ưu hóa về điện áp của các rơ le F90 đã góp phần nâng cao chất lượng điện năng, độ tin cậy và giảm tổn thất trên lưới điện.
 
Triển khai thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực kỹ thuật đã mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý vận hành, quản lý kỹ thuật, đã hiện đại hóa hệ thống lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Chuyển đổi số trong lĩnh vực kỹ thuật
 

Hình ứng dụng chỉ đường đi đến vị trí mất điện của khách hàng.
 
Trong năm 2022, cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Tây Ninh đã cố gắng nỗ lực hết mình trong công cuộc chuyển đổi số trong lĩnh vực kỹ thuật. Nhiều giải pháp có thể kể đến như là: Số hóa toàn bộ khối lượng quản lý kỹ thuật đường dây, trạm biến áp, thiết bị đóng cắt recloser, LBS, DS, LTD, tụ bù trung hạ áp và các vật tư thiết bị lưới điện khác… giúp các cấp quản lý dễ dàng kiểm tra, theo dõi khối lượng quản lý tại đơn vị thông qua “Hệ thống quản lý nguồn và lưới điện (PMIS)”.
 
Giải pháp kiểm tra lưới điện được thực hiện bằng máy tính bảng thông qua “Phần mềm kiểm tra lưới điện trên máy tính bảng”, khi triển khái áp dụng đồng thời sẽ được tích hợp về hệ thống PMIS. Các tồn tại sau kiểm tra sẽ được tổng hợp tự động trên chương trình PMIS, giảm thời gian tổng hợp thủ công, quản lý kết quả xử lý, khắc phục các tồn tại và hạn chế được các sai sót trong công tác quản lý vận hành lưới điện.
 
Bên cạnh đó, các giải pháp trong công tác quản lý vận hành, giám sát tình hình cung cấp điện 24/7, giám sát độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn toàn tỉnh thông qua “Hệ thống quản lý thông tin mất điện (OMS)”; Quản lý chi tiết vị trí sử dụng điện của khách hàng thông qua “Phần mềm nhánh rẽ khách hàng”, từ đó có thể áp dụng linh hoạt trong việc tính toán khoảng cách, thời gian và đường đi tới vị trí sử dụng điện của khách hàng để tiến hành sửa chữa điện khi khách hàng báo mất điện…. được đưa vào vận hành đã đem lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh tại PC Tây Ninh.
 
Chuyển đổi số trong lĩnh vực kỹ thuật đã đem lại rất nhiều lợi ích cho PC Tây Ninh, giúp cán bộ quản lý và nhân viên dễ dàng theo dõi, quản lý khối lượng đường dây, trạm biến áp của toàn đơn vị. Bên cạnh đó công tác quản lý vận hành lưới điện được thuận lợi hơn; nhiệm vụ sửa chữa điện khách hàng cũng được thực hiện nhanh chóng, giảm thời gian mất điện nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, góp phần làm hài lòng của khách hàng sử dụng điện.
 
Ngoài ra, chuyển đổi số trong lĩnh vực kỹ thuật lưới điện đã từng bước nâng cao năng suất lao động, năng lực công tác và quản lý của toàn thể cán bộ công nhân viên trong PC Tây Ninh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị trong điều kiện mới.
 

 
Ứng dụng công nghệ SCADA trong việc thực hiện chuyển đổi số trên lưới điện trung thế
 
Trong tháng 4 và tháng 5/2022, PC Tây Ninh đã phối hợp với các Điện lực trực thuộc thực hiện kết nối, nghiệm thu hoàn thành các thiết bị trên lưới trung thế về hệ thống SCADA để sớm hoàn thành các hạng mục về chuyển đổi số trong lĩnh vực điều khiển, quản lý vận hành.
 
Đến tháng 10/2022, đã có 159 thiết bị Recloser và máy cắt (LBS) kết nối về hệ thống SCADA phục vụ công tác vận hành lưới điện. Kế hoạch đến cuối năm 2022 thực hiện kết nối thêm 40 thiết bị Recloser và LBS hướng tới mục tiêu tự động hóa lưới điện giai đoạn 2021-2025 theo đề án của EVNSPC.
 
Khi các thiết bị trên lưới điện trung thế đưa vào vận hành, điều khiển xa giúp hỗ trợ rất lớn trong công tác vận hành như: Nhanh chóng thao tác tái lập, cô lập, chuyển điện khu vực bị sự cố đảm bảo an toàn, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Đồng thời giúp giảm bớt áp lực công việc, giảm thiểu các thao tác trong quá trình xử lý sự cố cho nhân viên vận hành tại các Điện lực trực thuộc.
 
Hướng đến mục tiêu tự động hóa hệ thống lưới điện giai đoạn 2021-2025, PC Tây Ninh đã từng bước triển khai việc thực hiện kết nối các thiết bị mới, thay thế các thiết bị không có giao thức, xử lý mất kết nối tín hiệu ... lộ trình cho các năm tiếp theo, theo định hướng hệ thống hóa lưới điện thông minh của EVNSPC.
 
Chuyển đổi số mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực, giúp công tác quản lý vận hành, quản lý kỹ thuật được tốt hơn. Mục tiêu là đảm bảo chất lượng điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, cũng như triển khai áp dụng các giải pháp, công nghệ phù hợp để mang lại hiệu quả và sự hài lòng nhất của khách hàng.
 
Lê Văn Tám