Chuyển đổi số trong EVN

Điện lực Ba Bể (PC Bắc Kạn) không ngừng chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Thứ tư, 14/12/2022 | 11:08 GMT+7
Nhằm từng bước thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên các mặt công tác, thời gian qua, Điện lực Ba Bể đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chuyển đổi số nhằm đáp ứng mục tiêu, cũng như định hướng của ngành Điện và phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị.

Điện lực Ba Bể thực hiện trên chương trình phần mềm quản lý hợp đồng.

 
Hiện tại, Điện lực Ba Bể được PC Bắc Kạn trang cấp đầy đủ hạ tầng công nghệ thông tin; Cán bộ, nhân viên thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số.

Đồng thời, Điện lực cũng luôn đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm lan tỏa mục tiêu, ý nghĩa của công tác chuyển đổi số trong toàn đơn vị. Qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, huy động sức sáng tạo, đóng góp của từng cá nhân để tạo chuyển biến trong toàn đơn vị trong quá trình chuyển đổi số.
 
Theo đó, trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, hiện nay, Điện lực Ba Bể đang quản lý bán điện cho 13.236 khách hàng với 13.365 công tơ. Trong đó, công tơ điện tử là 9.437 cái, chiếm 71,06%. Mặt khác, Điện lực cũng đã thực hiện số hóa hợp đồng mua bán điện cho 13.263/13.236 khách hàng, đạt tỷ lệ 100% tổng số khách hàng trên địa bàn. Công tác số hóa quy trình cung cấp dịch vụ điện của đơn vị cũng ngày càng hoàn thiện với tỷ lệ giao dịch theo phương thức điện tử đạt 100%; Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 100%.
 
Để nâng cao tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, Điện lực Ba Bể đã tích cực hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn cung cấp hình thức thanh toán mobile money, qua ví điện từ (Momo, ZaloPay, VNPay, VNPT media,...); Phối hợp với bưu điện huyện Ba Bể thu tiền tại các điểm bưu điện văn hóa xã. Cũng chỉnh bởi vậy, trong 11 tháng năm 2022, số khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt của toàn Điện lực là 13.022, đạt tỷ lệ 100% tổng số khách hàng thanh toán. 
 
Theo ông Nguyễn Đình Giảng - Giám đốc Điện lực Ba Bể, việc ứng dụng các phần mềm như Doffice trong công tác văn phòng, CMIS trong quản lý kinh doanh, khách hàng; FMIS/ERP trong quản lý tài chính - vật tư; IMIS trong quản lý đầu tư; HRMS trong quản lý nguồn nhân lực... đã giúp tăng hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa chi phí trong sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, nhờ khai thác hiệu quả hệ thống quản lý kỹ thuật PMIS và đồng bộ với các ứng dụng khác đã góp phần quản lý toàn bộ lý lịch thiết bị, hỗ trợ người sử dụng truy xuất các thông số đo đếm, vận hành, tổng hợp thông tin các sự cố, thông tin sửa chữa, bảo dưỡng..., qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý kỹ thuật của đơn vị.
 
Trong thời gian tới, Điện lực Ba Bể sẽ tiếp tục tăng cường áp dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý điều hành, công tác sản xuất kinh doanh để đảm bảo nâng cao hiệu quả cung ứng điện, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

Link gốc
Theo: CN&TD